FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag22/12/2018

Vilket ansvar har en bolagsman som avgått?

Hej!

Kan en handelsbolags delägare som har redan gått ut från det HBt få ett personligt ansvar vid bolagets konkurs? Delägaren gick ut från bolaget i oktober och bolaget förmodligen ska gå i konkurs i december/januari?

Tack.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om handelsbolag hittar vi i Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (BL)

En bolagsman som avgår har fortsatt ansvar för de förbindelser som uppkommit dessförinnan (se 2 kap. 22 § BL). Detta ansvar preskriberas senast fem år efter att bolagsmannens avgång registrerats i handelsregistret, om inte preskriptionen mot bolagsmannen avbryts innan (Se 2 kap. 22 a § BL). För bolagsmannen i frågan som avgått i oktober innebär detta att denne vid en eventuell konkurs i december/januari kommer ha ansvar för de skulder som uppkommit innan oktober men inte för de som hänför sig till förbindelser efter den tiden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa WanhataloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”