Vilket anskaffningsvärde gäller vid blandat fång?

2019-01-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej, om jag har fått köpa en bostadsrätt (500k) för under marknadsvärdet (1000k), då räknas resten som gåva. Vad gäller vid senare försäljning till då nytt marknadsvärde (1500k), ska min vinst räknas utifrån mitt inköpspris eller marknadsvärdet vid ursprungliga inköpet/gåvan?Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör reglerna om kapitalvinst som regleras i inkomstskattelagen (IL). För besvarandet av din fråga är 44 kap. IL av intresse.

Vad gäller vid gåva?

Du har helt rätt i att resterande del som understiger marknadsvärdet men överstiger ditt vederlag är att räkna som gåva. Ett förvärv genom både ett köp och en gåva kallas för ett blandat fång. När en tillgång förvärvas genom gåva träder förvärvaren in i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Det här betyder att förvärvaren tar över överlåtarens inköpspris och andra skattemässiga detaljer.

I ditt fall utgjorde ena halvan av förvärvet ett köp och den andra halvan en gåva. Det innebär att du har trätt in i den tidigare ägarens skattemässiga situation med endast 50 % av förvärvets värde. Den tidigare ägaren är med andra ord den du fick gåvan av.

Hur ska vinsten (kapitalvinsten) räknas?

Enligt 44 kap. 13 § IL beräknas kapitalvinsten i stora drag genom skillnaden mellan ersättningen för tillgången minskat med tillgångens omkostnadsbelopp. Din fråga tar sikte på ditt omkostnadsbelopp. Omkostnadsbeloppet utgörs av anskaffningsvärdet (inköpspriset) ökade med vissa andra utgifter. I ditt fall är det alltså av relevans att avgöra vad anskaffningsvärdet för din bostadsrätt egentligen är.

Ditt anskaffningsvärde för 50 % av bostadsrätten är 500 000 kr som du har erlagt i ett köp. För resterande 50 % av bostadsrätten har du på grund av gåva inträtt i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Ditt anskaffningsvärde för dessa 50 % utgörs därmed av hälften av den tidigare ägarens anskaffningsvärde. Det totala anskaffningsvärdet som ska läggas till grund för din kapitalvinst är alltså: 500 000 kr + 50 % av den tidigare ägarens anskaffningsvärde.

Sammanfattning

Av din bostadsrätt utgör den ena halvan ett köp och den andra halvan en gåva. För att ta reda på vilket värde din vinst ska utgå ifrån ska alltså anskaffningsvärdet för bägge halvor sättas ihop. I ditt fall ska din kapitalvinst alltså beräknas utifrån: 500 000 kr + 50 % av den tidigare ägarens anskaffningsvärde.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (331)
2020-07-14 Blandat fång och Delningsprincipen av bostadsrätt
2020-06-30 Vilket anskaffningsvärde används för fastighet anskaffad före 1952?
2020-06-29 Får man beakta penningvärdet vid kapitalvinstbeskattningen?
2020-06-17 Jag köpte ut min syster från bostadsrätt som vi ärvde. Vad är omkostnadsbeloppet?

Alla besvarade frågor (81881)