FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt31/10/2021

Vilken vårdnadshavare är skyldig att betala för och ordna med passansökan för barnet?

Vem har skyldighet att ordna med(ta ledigt, ta med barnet för att fota osv) samt betala en passansökan vid gemensam vårdnad (boende hos den ena föräldern)?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som rör vårdnad av barn regleras i föräldrabalken (FB).

Som vårdnadshavare har man såväl en rättighet som en skyldighet att bestämma i frågor som rör sina barns personliga angelägenheter, med hänsyn till barnens önskemål i takt med mognad och ålder (6 kap. 11 § FB). Eftersom att barnets föräldrar delar på vårdnaden ska de fatta de här besluten gemensamt (6 kap. 13 § 1st. FB). Det är vårdnadshavarna som har ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att dennes behov blir uppfyllda (6 kap. 2 § 2st. FB). Som utgångspunkt ska de alltså komma överens i beslut om barnen, och detsamma gäller också barnens omvårdnad. Får den ena föräldern förhinder kan den andra ensam fatta beslut, så länge besluten inte har en ingripande betydelse för barnets framtid (6 kap. 13 § 2st. FB). Till exempel krävs inte att båda föräldrarna fattar beslut som rör den dagliga omsorgen, alltså vad barnen sysslar med under tiden de bor hos ena föräldern. Den förälder som barnet bor hos har vissa utökade skyldigheter under tiden som barnet är boende hos den. Det finns inget exakt svar på vem som är skyldig att ordna kring allt som att skaffa ett pass innebär, men boendeföräldern torde ha rätt att få ordna med sådant som sker medan barnet bor hos den. Det enda korrekta svaret här är alltså att det är något som föräldrarna får besluta gemensamt.

Vad gäller kostnaderna för passet säger lagarna endast att föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § 1st. FB). Har föräldrarna gemensam vårdnad, men barnet endast bor hos en av dem, kan den andra föräldern blir skyldig att betala underhållsbidrag till den andra föräldern, och på så sätt fullgöra sin underhållsskyldighet (7 kap. 2 § 1st. FB). Utöver det finns inga regleringar. Föräldrarna torde därför även här komma överens om kostnaderna, och antingen dela på dem eller komma överens om vem som ska betala.

Jag beklagar att jag inte kan ge något exakt svar på din fråga, utan bara berätta om de legala ramar den faller inom! Kort sagt är det alltså en fråga där föräldrarna får samarbeta och komma överens om hur de ska göra. Jag hoppas att du ändå fick någon typ av klarhet i frågan! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Mathea SantessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000