Vilken uppsägningstid gäller om jag säger upp mitt hyresavtal innan jag flyttat in i lägenheten?

Hej

Då jag inte har flyttat in i lägenheten (andrahand) och avtalet gäller från 1 juni och nu har jag hamnat i en situation där jag förlorat inkomst och allt och sa från mitt kontrakt osv.

Va gäller de då? Står ej nått om uppsägning tid i avtal

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att du har sagt upp ditt hyresavtal och att du undrar när det upphör att gälla. Det framgår inte om det är en hyresrätt eller bostadsrätt du hyr i andra hand. Du har i båda fallen rätt att säga upp ditt hyresavtal innan du har flyttat in i lägenheten, men uppsägningstidens längd är olika beroende på om det är en hyresrätt eller bostadsrätt du hyr. Jag kommer därför ge dig två alternativa svar på din fråga.

Om det är en hyresrätt du hyr

Om det är en hyresrätt du hyr finns bestämmelser om uppsägningstid i 12 kapitlet jordabalken. Uppsägningstiden är olika beroende på om du har ett hyresavtal på obestämd eller bestämd tid.

Uppsägningstid vid hyresavtal på obestämd tid

Om du har ett hyresavtal som gäller på obestämd tid, dvs tillsvidare, har du en uppsägningstid på tre månader (12:4 första stycket JB). Ditt hyresavtal upphör då att gälla vid det månadsskifte som inträffar tre månader efter uppsägningen.

Uppsägningstid vid hyresavtal på bestämd tid

Om du har ett hyresavtal som gäller på bestämd tid, dvs med ett bestämt slutdatum, så kan det som utgångspunkt sägas upp för att upphöra vid hyrestidens slut. Uppsägningstiden är beroende på hyrestidens längd. Du måste säga upp avtalet

⁃en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor

⁃en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader

⁃tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader (12:4 andra stycket JB).

Som hyresgäst har man dock även rätt att säga upp ett tidsbestämt hyresavtal i förtid, dvs att det upphör att gälla innan hyrestidens slut. Då gäller en uppsägningstid på tre månader (12:5 första stycket JB). Jag uppfattar det som att du vill att ditt hyresavtal ska upphöra att gälla så snart som möjligt och om du har ett tidsbestämt hyresavtal är det därmed en uppsägningstid på tre månader som gäller i ditt fall. Ditt hyresavtal upphör då att gälla vid det månadsskifte som inträffar tre månader efter uppsägningen.

Om det är en bostadsrätt du hyr

Om det är en bostadsrätt du hyr så finns bestämmelser om uppsägningstid i lagen om uthyrning av egen bostad. Du som hyresgäst har då en månads uppsägningstid (dvs samma uppsägningstid gäller oavsett om hyresavtalet gäller för obestämd eller bestämd tid) (3 § första stycket). Ditt hyresavtal upphör då att gälla vid det månadsskifte som inträffar en månad efter uppsägningen. Du har rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra i förtid, dvs innan hyrestidens slut, även om det gäller på bestämd tid.

Du måste betala hyra under uppsägningstiden om inflyttningsdatumet har inträffat

Du måste betala hyra fr.o.m. ditt inflyttningsdatum, även under uppsägningstiden. För att du inte ska bli skyldig att betala någon hyra måste alltså hela uppsägningstiden ha passerat innan ditt inflyttningsdatum inträffar (d.v.s. innan 1 juni). Jag uppfattar det som att du redan har sagt upp ditt hyresavtal men om du inte har gjort det rekommenderar jag dig att göra det så snart som möjligt.

Vänliga hälsningar

Anna Dahlenborg AkmeseRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo