Vilken uppsägningstid gäller när vi hyrt i andra hand utan bostadsrättsföreningens tillstånd?

2017-11-17 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej!Vi hyr idag en bostadsrätt i andrahand. Kontraktet skrevs redan 2012 och var begränsat på två år, men varken vi eller bostadsrättsägaren sa upp avtalet.Nu fick vi kännedom om att bostadsrättsföreningen inte har godkänt dvs. Inte har fått in någon ansökan om andrahandsuthyrning av bostadsrättsägaren. I vårt hyresavtal finns dock ett paragraf som säger att det är hyresvärdens ansvar att kontakta bostadsrättsföreningen för godkännande.Är vårt andrahandshyreskontrakt giltig? Kan vi säga upp lägenheten med en månads uppsägningstid och hänvisa till kontraktsbrott (då bostadsrättsägaren inte har ordnat med godkännande för andrahandsuthyrning från brf)?Annars hade vi avtalat 2 månaders ömsesidig uppsägningstid. Vad är det som gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att ni valt att ställa er fråga till Lawline. Om ni vill att jag ska utveckla svaret är ni välkomna att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Att ni hyrt i andra hand utan bostadsrättsföreningens tillstånd leder inte till att själva avtalet med bostadsrättsinnehavaren automatiskt blir ogiltigt. Däremot kan föreningen vidta rättsliga åtgärder för att ni ska lämna lägenheten, vilket formellt sett är en annan sak. Utgångspunkten är alltså att avtalet mellan er och ägaren fortfarande gäller.

Vid uthyrning av egen bostad gäller en särskild lag (som heter just lagen om uthyrning av egen bostad och som jag hädanefter refererar till). Grundförutsättningen för att lagen ska vara tillämplig är dock att uthyraren inte hyr ut fler än en bostad samtidigt (1 §).

Givet att lagen faktiskt ska tillämpas, vilket ter sig troligast i ert fall, gäller att hyresgästen alltid har en uppsägningstid på en månad (3 §). Ni är m.a.o. inte tvungna att efterleva den uppsägningstid som föreskrivs av kontraktet. För övrigt går det, enligt samma paragraf, inte att med bindande verkan avtala om kortare uppsägningstid för hyresvärden än tre månader.

Sammanfattningsvis kan ni alltså säga upp lägenheten idag och vara befriade från betalningsskyldighet efter den 31 december.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?