Vilken uppsägningstid gäller när hyresvärden tillåter oss att bo kvar efter att hyreskontraktet löpt ut?

2018-01-27 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej! Vi skrev ett kontrakt på andrahandslägenhet för 9 mån som gick ut för några månader sen. Jag bad om ett nytt kontrakt men hon sa att vi bara kan bo kvar istället. Gäller kontraktet fortfarande då? Har vi då fortfarande uppsägningstid på 3 mån? Tack!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ert hyreskontrakt gick ut så valde er hyresvärd att förlänga det, vilket gör att det nu gäller på obestämd tid. Det finns nämligen inga krav på att hyresavtal ska vara skriftliga, så länge en ni och hyresvärden varit överens om att ni ska få fortsätta bo kvar i lägenheten, hur mycket ni ska betala i hyra och ingen sluttid bestämts (JB 12:1). Ni har dock rätt att få ett skriftligt kontrakt om ni begär det, vilket jag tolkar din fråga som att ni gjort (JB 12:2). Utnyttja den rätten, eftersom ett skriftligt kontrakt kan behövas som bevis ifall det skulle uppstå några konflikter med hyresvärden.

Med tanke på att ert hyresavtal kan sägas löpa på obestämd tid gäller olika uppsägningstider beroende på vad det är för lägenhet ni hyr.

Om er hyresvärd hyr ut sin egen bostadsrättslägenhet till er privat, och alltså inte i form av någon näringsverksamhet, så gäller reglerna i lagen om uthyrning av egen bostad (1 §). Kontrakt som är ingås utan någon sluttid, vilket är fallet för er nu om inget annat nämnts, löper på obestämd tid och måste då sägas upp. Som hyresgäster har ni då bara en månads uppsägningstid medan er hyresvärd har tre månaders uppsägningstid (3 §).

Hyr ni en hyreslägenhet i andra hand gäller istället reglerna i Jordabalkens 12 kapitel. När avtal löper på obestämd tid gäller en uppsägningstid på tre månader såväl för er (JB 12:5) som för er hyresvärd (JB 12:4).

Hoppas att ni fick svar på er fråga.

Vänliga hälsningar

Natalie Accord
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?