Vilken uppsägningstid gäller för uthyrning av attefallshus?

2021-03-10 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej! Jag hyr ett attefallshus på en familjs tomt, jag har ett kontrakt med en bestämd tid på ett år. Nu har jag blivit av med jobbet pga covid19 och kommer inte kunna bo kvar pga ekonomin. Min uppsägningstid är 2 månader på kontraktet normalt och "hyresåret" går ut i september 2021, men kan jag säga upp redan nu enligt lag?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över vilken lag som reglerar ditt hyresavtal och om du har rätt till uppsägning i förtid trots att ditt kontrakt är skrivet på bestämd tid. Svaret blir annorlunda beroende på vilket typ av hyresavtal som du har. Antingen regleras ditt hyresavtal i lagen om uthyrning av egen bostad (UEB-lagen) eller så regleras det i 12 kap. jordabalken (som även kallas hyreslagen).

UEB-lagen

När en privatperson hyr ut sin egen bostad utan någon koppling till näringsverksamhet och uthyrningen inte avser fritidsändamål blir UEB-lagen tillämplig (se 1 § UEB-lagen). Lagen gäller i stort sett alla typer av bostäder. Hyresrätter undantas dock från lagens tillämpningsområde och då gäller i stället hyreslagen. Dessutom gäller lagen enbart första uthyrningen i det fall uthyraren hyr ut flera bostäder. Huvudregeln vid hyresavtal på bestämd tid enligt UEB-lagen är att de upphör att gälla vid hyrestidens slut (3 § första stycket UEB-lagen). Dock framgår det av samma bestämmelse att ett sådant avtal får sägas upp före denna tidpunkt. Då gäller en månads uppsägningstid för dig som hyresgäst (3 § andra stycket UEB-lagen). Det innebär att hyresavtalet upphöra att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Om du därför exempelvis skulle säga upp ditt hyresavtal den 15:e mars skulle avtalet upphöra att gälla vid månadsskiftet april/maj.

Hyreslagen

Om de ovan nämnda förutsättningarna för UEB-lagen inte är uppfyllda blir i stället hyreslagen den aktuella lagstiftningen för hyresavtalet (se 12 kap. 1 § jordabalken). Huvudregeln för hyresavtal på bestämd tid enligt hyreslagen är i princip samma som vid uthyrning enligt UEB-lagen, dvs. att de upphör att gälla vid avtalets utgång om inte annat har avtalats (12 kap. 3 § andra stycket jordabalken). Dock framgår det av 12 kap. 5 § jordabalken att en hyresgäst alltid har rätt till tre månaders uppsägningstid när hyresavtalet avser en bostadslägenhet. Så om du skulle säga upp ditt hyresavtal den 15:e mars skulle avtalet upphöra att gälla månadsskiftet juni/juli.

Slutsats

Sammanfattningsvis har du alltså, oavsett vilken lag som reglerar ditt hyresavtal, rätt att säga upp ditt avtal i förtid. Faller ditt hyresavtal in under UEB-lagens tillämpningsområde är det en månads uppsägningstid som gäller. Jag tolkar det som att du inte hyr huset för fritidsändamål. Avgörande för om UEB-lagen blir tillämplig är då om familjen som du hyr huset av inte bedriver uthyrningsverksamhet och att det är den första uthyrningen i det fall familjen hyr ut fler bostäder. I annat fall är det hyreslagens bestämmelser som blir tillämpliga och då gäller tre månaders uppsägningstid för dig som hyresgäst.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Erik Asp
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (719)
2021-10-13 Hur länge får man hyra ut en bostadsrätt och hyresrätt i andra hand?
2021-10-11 Har ägaren av en lägenhet som hyrs ut i andra hand rätt att säga upp kontraktet i förtid?
2021-10-11 Hur lång är uppsägningstiden på en bostadsrätt?
2021-10-06 Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning

Alla besvarade frågor (96436)