Vilken uppsägningstid gäller för mig som hyresgäst när jag hyr en bostadsrätt?

Hej,

Jag hyr en bostadrätt.

Det är andrahandsuthyrning, bostadsrätt.

Hyresperioden är från 1 maj 2019 till 30 april 2020, sedan dess har jag fortsätt att bo här.

Uppsägningstiden är enligt kontrakten 2 månader.

Jag sa upp lägenheten den 15e juni och ville flyta ut den 15e aug. Men hon insisterar att jag bör betala hela augusti ut även om jag inte bor där.

Har jag inte som hyresgäst enligt lagen 1 månads uppsägningstid? Eller är det 2 månader som gäller? Skulle jag kunna flytta ut lagligt även den 31a juli?

Vad kan jag göra?

Snälla hjälp mig, min hysresvärd är väldigt girig, känner mig hjälplös framför henne.

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När du hyr en bostadsrätt gäller lag om uthyrning av egen bostad (den s.k. privatuthyrningslagen). Där finns bestämmelser om bland annat uppsägningstid.

Inledningsvis vill jag nämna att ett tidsbestämt hyresavtal upphör att gälla vid hyrestidens slut (3 § första stycket). Du som hyresgäst har inte rätt till förlängning av ditt hyresavtal, såvida inte du och hyresvärden kommer överens om att det ska förlängas (3 § tredje stycket). I ditt fall har hyresavtalet upphört den 30 april 2020 men när jag besvarar din fråga utgå jag från att ni har kommit överens om en förlängning av hyresavtalet, i och med att du skriver att du har fortsatt bo i lägenheten även efter hyrestidens slut.

Du har en månads uppsägningstid

Du som hyresgäst har alltid rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad från uppsägningen (3 § andra stycket). Om du har sagt upp ditt hyresavtal den 15 juni har du därmed rätt att kräva att hyresavtalet ska upphöra den 31 juli. Du är inte skyldig att betala hyra för augusti. Privatuthyrningslagen är tvingande till hyresgästens förmån vilket betyder att om det finns bestämmelser i hyresavtalet som är till nackdel för dig som hyresgäst så gäller inte avtalets bestämmelse (2 §). Att det i hyresavtalet står att du har två månaders uppsägningstid gäller därför inte, utan du har rätt till en månads uppsägningstid.


Vänliga hälsningar

Anna Dahlenborg AkmeseRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”