Vilken uppsägningstid gäller för hyresrätter tillhörande ett dödsbo?

Hej!

Min pappa gick bort 1/11. Vi skickade in en uppsägningsblankett av lägenheten 9/11. Fick bekräftat att de mottagit blanketten 16/11. Då det stod hyresgäst på blanketten så trodde jag o min bror inte att det var där man skulle skriva under. Bostadsbolaget skickar åter blanketten till oss för underskrift som vi fick i början av dec 3/12 som vi skickade iväg 10/12. Hyran är betald i november och december. Så nu min fråga då jag fick en blankett av bostadsbolaget om att lägenheten är uppsagd till 2021-12–31 och en räkning på ytterligare en hyra i januari. Då är det ju två månader efter pappas bortgång. Hur många hyror måste man betala efter ett dödsfall??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga gäller uppsägning av en hyresrätt tillhörande ett dödsbo. På din fråga är tolfte kapitlet jordabalken (1970:994) tillämpligt.

När det gäller en hyresrätt som tillhör ett dödsbo får dödsboet säga upp hyresrätten inom en månad från dödsfallet. Förutsatt att uppsägningen inkommit inom en månad från uppsägningen upphör hyresavtalet alltså att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen (12 kap. 5 § andra stycket jordabalken). Detta gäller dock endast om uppsägningen inkommer inom en månad från det att hyresgästen har avlidit. Annars gäller tre månaders uppsägningstid.

Förtydligande och sammanfattning
Om en korrekt uppsägningen hade inkommit under november månad hade avtalet ändå slutat att gälla den 31/12, eftersom att hyresavtalet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen, men ni hade då endast behövt betala för november och december. Eftersom uppsägningen inkom i mitten på december, det vill säga mer än en månad från dödsfallet, kan bostadsbolaget egentligen hävda att hyresavtalet upphör tre månaders efter, det vill säga den 31/3. I ditt fall verkar föreningen dock ha godkänt en uppsägningstid om en månad ändå, vilket förmodligen är varför ni fått en faktura för januari månad också. Mitt råd är att du vänder dig till bostadsbolaget för ett förtydligande. Om ni fått en bekräftelse på att hyresavtalet upphör den 31/12, ska ni inte behöva betala för januari månad.

Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig på nytt.

Vänligen,

Hanna HaavistoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000