Vilken uppsägningstid gäller för hyra av parkeringsplats i garage?

181108

Lawline

Uppsägningstiden för det som betecknas som lokal är enligt hyreslagen 9 mån.

Det kan vara rimligt då det som klassas i den kategorin i de flesta fall är större lokaler för någon form av näringsverksamhet. Det kan ta tid att hitta ny lokal och att flytta.

Det finns dock fall där beteckningen lokal blir fel i sammanhanget. Ägare av hyreshus betecknar garage för hyresgästernas bilar som lokal och kräver därför 9 mån uppsägningstid från hyresgästens sida.

Det verkar orimligt. Ett garage som är avsett för hyresgästens bil bör inte betecknas som lokal. Det sker tydligen i brist bättre klassning. Ett bilgarage har ett litet utrymme som har stark bindning till den hyrda bostaden och därför bör inte uppsägningstiden för garaget vara längre än för bostaden dvs 3 mån.

Frågor:

1.

Är det rätt av hyresvärden att beteckna garage som lokal och begära 9 mån

uppsägning från hyresgästens sida?

2.

Har hyresgästen rätt att förhandla om en kortare uppsägningstid?


Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Jag antar att hyresavtalet beträffande parkeringsplats i garaget gäller för obestämd tid.


Utgör ett bilgarage en lokal enligt jordabalkens 12 kapitel?

För att jordabalkens 12 kapitel, den s.k. hyreslagen, ska bli tillämplig krävs det att det handlar om hyra av hus eller del av hus mot ersättning (12 kap. 1 § första stycket jordabalken). Hyreslagen skiljer även på om det är en bostadslägenhet eller lokal som hyrs. Bostadslägenhet avser lägenhet som upplåtits för att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad medan lokal innebär annan lägenhet än bostadslägenhet (12 kap. 1§ tredje stycket jordabalken). Ett garage är en byggnad därför utgör det enligt hyreslagens mening en lokal. Hade parkeringsplatsen däremot funnits utomhus hade det istället setts som lägenhetsarrende och inte hyra av lokal.


Hur lång är uppsägningstiden för en lokal och kan hyresvärden och hyresgästen avtala om en egen uppsägningstid?

För att avgöra uppsägningstiden måste man först och främst skilja på hyresavtal som gäller för obestämd tid respektive bestämd tid, då dessa har olika uppsägningstider.

I ditt fall har jag redan antagit att hyresavtalet gäller för obestämd tid. Hyresavtal som gäller för obestämd tid kan sägas upp med 9 månaders uppsägningstid om inte längre uppsägningstid har avtalats (12 kap. 4 § jordabalken). Hyresvärden och hyresgästen kan alltså avtala om längre uppsägningstid, dock inte kortare.


Sammanfattning

Hyresgästen har rätt i att beteckna garage som lokal och därmed begära 9 månaders uppsägningstid. Det går tyvärr inte att förhandla om en kortare uppsägningstid än 9 månader.


Hoppas du fick svar på dina frågor. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.


Med vänliga hälsningar,

Ava SetayeshRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000