Vilken tingsrätt tillhör ett aktiebolag med säte i Stockholm?

2020-04-21 i Domstol
FRÅGA
Hej, mitt aktiebolag har sitt säte i Stockholm, vilken Tingsrätt hör bolaget till? Kan ett bolag höra till flera Tingsrätter?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att ditt aktiebolag har sin styrelse och därmed även sitt säte i Stockholms kommun och inte i någon annan kommun i Stockholms län.

Då ditt aktiebolag har sitt säte i Stockholms kommun är det Stockholms tingsrätt som du ska vända dig till vid en eventuell stämning eller likvidation. Om ditt aktiebolag inte hade haft ett bestämt säte eller om det inte hade funnits en styrelse i bolaget så hade hemvisten ansetts vara den plats dit förvaltningen hänför sig. Detta framgår av 10 kap. 1 § 3 stycket rättegångsbalken.

Eftersom att bolaget bara kan ha sitt säte på ett ställe så är det inte möjligt att tillhöra fler än en tingsrätt.

Med vänlig hälsning,

Mina Jenabpour
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (433)
2020-09-21 Rättegång bakom lyckta dörrar
2020-09-18 Vilken domstol handlägger faderskapsmål?
2020-09-13 Varför flyttas domen fram?
2020-09-10 Vilka rättegångskostnader kan jag bli skyldig att betala i brottmål?

Alla besvarade frågor (84229)