Vilken ställning intar EKMR i det svenska rättsystemet?

FRÅGA
Hej!Jag undrar vad som händer om EKMR står i stird med någon av våra grundlagar - normkonflikt. Hur dömer domstolen? I enlighet med RF eller EKMR?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vilken ställning EKMR intar i det svenska rättsystemet.

Europakonventionen (EKMR) är inte en av de svenska grundlagarna, men räknas ändå som det. Konventionen nämns i 2 kap 19 § Regeringsformen (1974:152) (RF) där det står att lag eller annan föreskrift inte får strida mot Sveriges åtaganden på grund av EKMR angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Konventionens ställning är överordnad svenska lag i och med att den inkorporerats i svensk rätt (den har tagits in i den svenska lagstiftningen). I 12 kap 10 § RF står det att om en domstol eller myndighet i ett enskilt mål kommer fram till att svensk lag strider mot en överordnad författning så ska lagen inte tillämpas. Vid fall en svensk domstol skulle döma mot EKMR så kan Europadomstolen komma att ta upp målet. Att döma mot EKMR skulle kunna likställas med att döma mot det svenska grundlagsskyddet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja Fagerholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (959)
2021-11-30 Vilka placeras på HVB-hem?
2021-11-30 Plikt att uppge vaccinationsstatus?
2021-11-30 Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att få byta efternamn?
2021-11-30 Nya regler för tillhandahållare av "privata" belastningsregister

Alla besvarade frågor (97615)