Vilken skyldighet har hyresvärden att underhålla lägenheten?

2020-02-27 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej,Min mamma bor i en hyreslägenhet och har påpekat för hyresvärden ett antal gånger att hennes köksluckor behöver bytas ut eller underhållas då färgen flagnar på flera ställen. Hyresvärdens svar är att de inte gör något åt detta. Ingår det ej i deras skyldighet att underhålla fastigheten? Det skall tilläggas att detta är inte orsakat av min mamma utan köksluckorna är helt enkelt gamla och slitna.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresvärdens underhållsskyldighet regleras i 12 kap. Jordabalk (JB). Utöver lagen är hyresavtalet ofta tillämpligt.

Hyresvärden har underhållsplikt:

Enligt 12 kap. 15 § JB ska hyresvärden hålla lägenheten i sådant skick som anges i 12 kap. 9 § JB, nämligen sådant skick att den är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Detta gäller om inget annat har avtalats i hyresavtalet.

Eftersom det här rör sig om en bostad är även 12 kap 15 § 2 st. tillämplig och där stadgas att hyresvärden med skäliga tidsmellanrum ska tapetsera, måla och göra andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk.

Vad är skäligt tidsmellanrum?

Frågan är då vad som avses med skäliga tidsmellanrum. Tiden för normal förslitning varierar från lägenhet till lägenhet beroende på bland annat lägenhetens storlek och hur många som bor i lägenheten. Uppfattningen enligt praxis om vad som är skäliga tidsmellanrum bedöms i varje enskilt fall och skiljer sig därmed något åt. Rent generellt kan man dock dra maxgränsen någonstans vid 14 år.

Sammanfattning och handlingsplan:

Hyresvärden har alltså en skyldighet att underhålla lägenheten med skäliga tidsintervall. Vad som är skäligt varierar från fall till fall men i varje fall vart 14 år bör underhåll av lägenheten ske.

Så vad kan du göra nu? Jag skulle rekommendera dig att först och främst kontakta hyresvärden och ta reda på när lägenheten senast reparerades och underhölls. Om detta var mer än, eller runt 14 år sedan har din mamma all rätt att kräva att underhåll ska ske. Även annars kan det dock åligga hyresvärden att fixa skåpluckorna så om hyresvärden vägrar genomföra underhållet kan ni kontakta hyresnämnden som i sin tur kan ålägga hyresvärden att genomföra underhållet.

Ni har också rätt, om hyresvärden har åsidosatt sin underhållsskyldighet, att fixa skåpluckorna på hyresvärdens bekostnad (12 kap. 11 och 16 §§ JB). Alltså genomföra utbyte eller ommålning av skåpluckorna och sedan ta betalt av hyresvärden. Det är dock riskabelt att göra detta innan hyresnämnd eller domstol fastställt att hyresvärden brustit i sin underhållsplikt eftersom din mamma som hyresgäst kan bli skadeståndsskyldig om hon gör något som inte anses fackmannamässigt utfört. Jag rekommenderar alltså inte att göra detta innan det är fastslaget att hyresvärden verkligen har åsidosatt sin underhållsplikt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1746)
2020-09-26 Fråga om byte mellan hyresrätt och bostadsrätt
2020-09-23 Störande grannar
2020-09-23 När kan man säga upp hyresavtal som löper på obestämd tid?
2020-09-19 Är det rätt att hyresvärden fakturerar mig för en skada jag orsakat i lägenheten?

Alla besvarade frågor (84418)