Vilken skattesats gäller - försäljning av fastighet?

Vi ska sälja vårt hus och vill räkna lite ungefärligt på skatten. Hittar olika information när jag söker ibland står det 22%, på andra ställen 30% och någonstans 22/30 (vilket låter skyhögt). Vilken är det som är rätt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag tolkar din fråga som att ni ska sälja ert hus och därmed undrar hur mycket skatt som ska betalas.
För att beräkna kapitalvinstskatten måste vinsten beräknas, jag kommer därför även att redogöra för beräkningen av denna. 

Beräkning av vinst
När man beräknar den skatt som ska betalas till följd av en försäljning av fastighet måste först kapitalvinsten räknas ut. Formeln för att räkna ut en kapitalvinst är följande (44 kap. 13 § IL):

Ersättning för den avyttrade tillgången (summan du säljer för) – utgifter för försäljning (mäklararvode) – omkostnadsbeloppet = kapitalvinst.

Omkostnadsbelopp är anskaffningsutgifter ökat med förbättringsutgifter – d.v.s. vad du köpte fastigheten för + kostnader du haft för att förbättra fastigheten (44 kap. 14 § IL). Observera dock att särskilda regler för vilka sådana förbättringskostnader som får räknas med finns. Vill du veta mer om vilka förbättringskostnader som kan räknas med finns information på Skatteverkets hemsida, där finns också en funktion för att räkna ut förbättringskostnader. Viktigt att nämna om omkostnadsbeloppet är att om du fått fastigheten du säljer som gåva är det anskaffningspriset som gåvogivaren hade som ska användas. Alltså det pris den du fått gåvan av betalade för att köpa gåvan. Detta kallas att man inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL).

Beskattning på kapitalvinst - fastighet
När kapitalvinsten är uträknad enligt beräkningsmodellen ovan kan kapitalvinstskatten räknas ut.

För privatbostadsfastigheter, vilket jag uppfattar att det är i ert fall om ni bor i huset, ska tjugotvå trettiondelar av vinsten ska tas upp till beskattning (45 kap. 33 § IL). Skattesatsen på kapitalvinster för privatpersoner är 30% (65 kap. 7 § IL). Alltså kvoteras vinsten till 22/30 och 30% av den andelen ska betalas i skatt. I praktiken betyder detta att kapitalvinstskatten på privatbostadsfastigheter är 22 % (30% av 22/30).

Exempel: Ps fastighet köpte han för 1 100 000 kr. Denna vill P nu sälja till en intressent som är beredd att betala 2 000 000 kr för fastigheten. Fastigheten är en privatbostadsfastighet. P har inga förbättringsutgifter som får läggas till i omkostnadsbeloppet. Mäklararvodet för försäljningen uppgick till 50 000 kr. Kapitalvinsten blir följande: 2 000 000 – 50 000 – 1 100 000 = 850 000 kr. På denna vinst kommer P betala 30% av 22/30 (d.v.s. 22 %) i skatt. 850 000 x 22% = 187 000 kr.

Hoppas du fick svar på din fråga. 

Varmt välkommen att kontakta oss igen. 

Bästa hälsningar, 

Jakob JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo