Vilken roll spelar återfall i påföljdsval vid narkotikabrott?

Hej!

Om en person, tidigare detta år, dömdes för ringa narkotikabrott och fick böter som straff. Och nu, döms för narkotikabrott, med innehav på ca 100 gram cannabis. Vilket straff är det mest sannolikt att den får? Med tanke på att den blir dömd två gånger på ganska kort tid.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilket det mest sannolika straffet är i den beskrivna situationen samt om ett tidigare straff kan påverka det nya straffet.

Reglerna om straff när en person begått flera brott finns i Brottsbalken (BrB). Reglerna om straff för narkotikabrott finns i Narkotikastrafflagen (NSL).

Ringa brott eller brott av normalgraden?

Den som olovligen innehar narkotika (cannabis klassas som narkotika) gör sig skyldig till narkotikabrott (1 § punkt 6 NSL). Om mängden är liten kan personen göra sig skyldig till ringa narkotikabrott vilket inte är lika allvarligt (2 § NSL). Bedömningen om brottet utgör ett ringa narkotikabrott eller inte beror också på andra omständigheter i det enskilda fallet, så det är svårt för mig att avgöra. Men utifrån mängden är det troligt att brottet inte bedöms vara ringa.

Straff för narkotikabrott av normalgraden

Den som gör sig skyldig till narkotikabrott döms till fängelse i lägst 14 dagar och högst 3 år (1 § andra stycket NSL) Vilken längd på fängelsestraffet personen riskerar att få beror på olika omständigheter. Exempelvis så kan det finnas förmildrande omständigheter som gör att straffet blir kortare (29 kap. 3 § BrB), eller försvårande omständigheter som gör att straffet blir längre (29 kap. 2 § BrB). Om personen var ung när brottet begicks kommer det också innebära en "ungdomsrabatt" som innebär att straffet blir kortare (29 kap. 7 § BrB). Att personen är ung talar också mot att fängelse ska dömas ut (30 kap. 5 § BrB).

Spelar det någon roll om personen blivit dömd tidigare?

Att personen blivit dömd tidigare innebär att straffet riskerar att bli längre (29 kap. 4 § BrB). Det talar även för att fängelse är det relevanta straffet (30 kap. 4 § BrB). Narkotikabrott utgör också ett så kallat "artbrott" som innebär att det är större risk att personen hamnar i fängelse (30 kap. 4 § BrB).

Andra påföljder än fängelse

Om rätten kommer fram till att fängelse inte ska ådömas, är skyddstillsyn en annan relevant påföljd när personen tidigare är straffad för brott (28 kap. 1 § BrB). Om skyddstillsyn kan bidra till att personen inte kommer fortsätta begå brott är det en anledning till att välja det (30 kap. 9 § BrB).

Sammanfattning

Det finns flera faktorer som du beskriver som talar för att fängelse är det troliga straffet. Exempelvis att det är ett artbrott och att personen är tidigare dömd för liknande brott. En straffvärdering är beroende av omständigheter i det enskilda fallet, exempelvis ålder och andra faktorer. Det är därför jättesvårt att ge ett tydligt svar på vilket påföljd som är mest trolig. Men just att personen blivit dömd tidigare och att det rör sig om ett artbrott talar för att påföljden kan bli fängelse.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Maja Kristiansson-GranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo