FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist19/04/2019

Vilken roll barns uttalanden spelar vid frågor om vårdnad, boende och umgänge

Hej! Efter ett interimistiskt beslut, beslutades att jag (mamman) skulle få boende om dottern 3år och pappan har umgänge 2 ggr i månaden från tors till sön! Jag misstänker att pappan hjärntvättar dottern och uppmanar henne att hata mig. Varje gång vid lämning har hon sedan ett par ggr gråtit. Hon lugnar inte ner sig och han spelar då den omsorgsfulla pappan. Även när jag ringer henne när hon är med honom så kan hon helt plötsligt säga: jag tycker inte om dig mamma. Eller: jag är pappas prinsessa inte mammas. Några gånger har hon gråtit under samtalet för att hon inte velat prata. Han har då flinat och sagt: jo prata med mamma, du måste tycka om henne. Han manipulerar henne för att sen när jag pratar med henne försöka framstå som bra. Eftersom jag är boende föräldern går hon även på dagis här. Jag har inte haft några som helt problem vid hämtning och lämning där. Hon springer till mig och kramar mig när jag hämtar henne. Visar stolt sina kompisar sin mamma. Dottern är väldigt social och har inte haft några problem vid inskolningen, vilket han såklart ifrågasatte? Hur kunde det gå så bra, hur kunde hon vara utan dig? Hmm? Jag vet inte hur jag ska förklara detta till huvudförhandlingen. Detta är saker som jag inte kan bevisa! Snälla hjälp mig! Jag känner att dottern har förändrats mycket.

Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din situation som att du fått ett interimistiskt beslut om att din dotter ska bo hos dig i väntan på huvudförhandling och kommer besvara frågan utifrån det. Din fråga verkar handla om hur dotterns uttalanden och beteende kommer påverka själva huvudförhandlingen. Jag vet inte om det är vårdnaden, boendet eller umgänget frågan handlar om och kommer därför svara på frågan allmänt utifrån gemensamma utgångspunkter för dessa frågor. Frågan är av familjerättslig karaktär och regleras till allra största del i föräldrabalken (FB).

Barnets bästa är utgångspunkten

För alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge är barnets bästa avgörande (6 kap. 2a § första stycket FB ). Man ska även ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2a § tredje stycket FB). Även vid interimistiska beslut ska barnets bästa vara avgörande. Eftersom din dotter endast är 3 år gammal kommer antagligen domstolen vid en huvudförhandling inte fästa särskilt mycket vikt vid hennes vilja eftersom hon är såpass ung.

Hur bedöms barnets bästa?

När man bedömer vad som är barnets bästa tittar man på kontinuitet och om det föreligger umgängessabotage från något håll. Kontinuitetsprincipen innebär att man vill att barnet ska få växa upp i en trygg miljö som den är van vid. Om man exempelvis fått boendet vid ett interimistiskt beslut är detta något som talar för att man kommer få boendet även vid en huvudförhandling eftersom det är bäst för barnet sett till kontinuitetsprincipen.

Umgängessabotage är när den ena föräldern på något sätt försvårar umgänget med den andra föräldern. Typexemplet är att ena föräldern åker iväg med barnet eller säger att barnet är sjukt hela tiden och därför inte kan träffa den andra föräldern. Att baktala den andra föräldern till den grad att barnet får en negativ syn på föräldern är också en form av umgängessabotage. Om man håller på med umgängessabotage är det något som talar emot att den föräldern får vårdnaden/boendet osv.

Avslutande råd

Mina råd till dig är att berätta precis det du upplevt, oavsett om du kan bevisa något eller inte. Om du har ytterligare funderingar rekommenderar jag att du vänder dig till vår juristbyrå. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08 533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00.

Linn LindelöfRådgivare