Vilken regel går först?

hej!

jag har en undra om:

vilken status brukar tillmätas en regel i förordning, om tillämpningen i ett konkret fall skulle ge ett annat resultat än tillämpningen av en lag som reglerat fallet?

och vilken status brukar tillmätas i svensk grundlag om tillämpningen av denna i ett konkret fall skulle komma att stå i frid med fördraget om europeiska unionen?

tack på förhand

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns en så kallad normhierarki som är utgångspunkten för prioriteringsordningen om olika bestämmelser står i strid mot varandra. Denna princip finns inte uttryckligen i någon specifik lag, utan framgår oftast av enskilda lagrum och liknande. Ordningen är generellt:

EU-rätt (genom 1 kap. 10§ regeringsformen). Grundlag Lag Förordningar Föreskrifter Allmänna råd/beslut

Detta innebär att EU-rätt, exempelvis en förordning, går före svensk rätt, och att EU-direktiv ska implementeras i svensk rätt. Grundlagen går före vanlig lag, och finns det olika lagar som strider mot varandra finns det en inbördes hierarki beroende på vilka lagar det gäller. Generellt går speciallag före allmän lag.

Detta är bara en generell beskrivning. Jag kan inte ge ett mer ingående svar än detta utan att veta vilka lagar/förordningar som du undrar över. Du kan läsa mer om rättskälleläran här.

Återkom om du har fler frågor, hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”