Vilken regel går först?

FRÅGA
hej! jag har en undra om: vilken status brukar tillmätas en regel i förordning, om tillämpningen i ett konkret fall skulle ge ett annat resultat än tillämpningen av en lag som reglerat fallet? och vilken status brukar tillmätas i svensk grundlag om tillämpningen av denna i ett konkret fall skulle komma att stå i frid med fördraget om europeiska unionen? tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns en så kallad normhierarki som är utgångspunkten för prioriteringsordningen om olika bestämmelser står i strid mot varandra. Denna princip finns inte uttryckligen i någon specifik lag, utan framgår oftast av enskilda lagrum och liknande. Ordningen är generellt:

EU-rätt (genom 1 kap. 10§ regeringsformen). Grundlag Lag Förordningar Föreskrifter Allmänna råd/beslut

Detta innebär att EU-rätt, exempelvis en förordning, går före svensk rätt, och att EU-direktiv ska implementeras i svensk rätt. Grundlagen går före vanlig lag, och finns det olika lagar som strider mot varandra finns det en inbördes hierarki beroende på vilka lagar det gäller. Generellt går speciallag före allmän lag.

Detta är bara en generell beskrivning. Jag kan inte ge ett mer ingående svar än detta utan att veta vilka lagar/förordningar som du undrar över. Du kan läsa mer om rättskälleläran här.

Återkom om du har fler frågor, hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (868)
2021-05-11 Nya fel vid ombesiktning
2021-05-11 Vart i lagen hittar man att det är strandlinjen vid tillfället för bilandet som avgränsar fastigheten?
2021-05-08 Hur långt sträcker sig allemansrätten för ridning?
2021-05-08 Är studentfirande på båt tillåtet enligt pandemilagen?

Alla besvarade frågor (92198)