Vilken referensränta ska användas när dröjsmålsränta ska beräknas?

2021-08-01 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
HejJag skall yrka dröjsmålsränta enligt räntelagen, diskontot plus 8% , på ett större belopp för tiden 2006-07-20 - 2021-06-10Eftersom diskontot, Riksbankens referensränta, har varierat per halvår under den aktuella tidsperioden så undrar jag hur dröjsmålsräntan skall beräknas. Skall jag särskilt yrka att räntan för hela perioden skall beräknas med hänsyn till det aktuella diskontot för varje år ? Eller är det så att det är diskontot per 21-06-10 som gäller för hela perioden ? Tacksam för vägledning.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dröjsmålsränta innebär att du som borgenär har rätt att ta extra betalt för den tid gäldenären inte betalar fakturan eller skulden efter förfallodatumet för skuldens betalning. Dröjsmålsräntan börjar löpa automatiskt omedelbart dagen efter förfallodagen för skuldens betalning, se 3 § Räntelagen.

Dröjsmålsräntan är 8% högre än Riksbankens referensränta, se 6 § Räntelagen.

Referensräntan har under dröjsmålstiden ändrats. I det här läget ska du som borgenär beräkna dröjsmålsräntan med hänsyn till den senast gällande referensräntan, det skriver Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2007 s. 742.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Dröjsmålsränta (98)
2021-09-03 Ränta vid lån mellan bolag
2021-08-18 Ska man betala dröjsmålsränta på obetald dröjsmålsränta?
2021-08-04 Kräva dröjsmålsränta trots att den inte avtalats
2021-08-01 Vilken referensränta ska användas när dröjsmålsränta ska beräknas?

Alla besvarade frågor (95746)