Vilken rättsverkan har det att ärva fastighet som enskild egendom?

2019-07-10 i Enskild egendom
FRÅGA
Hej! Min man och min mans bror har ärvt en fastighet av sina föräldrar som enskild egendom. Har min mans brors flickvän rätt att bestämma hur fastigheten ska skötas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan gäller vilken innebörd enskild egendom har.

Av frågan tolkar jag att det finns ett testamente som anger att arvet ska vara din mans och hans brors enskilda egendom. Genom att testamentera egendom som enskild egendom innebär att uttrycker testatorn en vilja att skydda arvet och därigenom bortses egendomen från bodelning på grund av eventuell äktenskapsskillnad mellan arvstagaren och dess respektive.

Utgångspunkten är att vardera make äger sig egendom och svarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken, ÄktB). Värt att notera här är att äganderättsförhållandena och ansvaret för skulder inte påverkas av huruvida egendomen är enskild eller giftorättsgods. Funktionen som benämningen enskild egendom fyller är alltså att det bestämmer att den aktuella egendomen inte ska ingå i bodelningen vid eventuell skilsmässa. Huvudregeln när det gäller äktenskap är att all egendom är giftorättsgods och därmed ska ingå i bodelning vid äktenskapsskillnad, såvida det inte rör sig om enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). För att en egendom ska anses vara enskild måste någon av kriterierna i 7 kap. 2 § ÄktB vara uppfyllda vilket det i detta fallet gör då det rör sig om arv (se 7 kap. 2 § fjärde punkten ÄktB). För att ett arv ska anses vara enskild så krävs ett testamente om att egendomen ska vara arvtagarens enskilda egendom.

Avslutningsvis, den enda rättsverkan av att egendomen som din man och hans brors har ärvt som enskild egendom är att det inte ska ingå i bodelning enligt (10 kapitlet 1 § ÄktB och 7 kapitlet 1-2 §§ ÄktB).

Hoppas mitt svar har varit till vägledning. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.

Vänligen,

Cornelia Isacson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll