FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsskifte23/05/2022

Vilken rätt till arv har man som maka?

Hej. Min man och jag har äktenskapsförord där det stipuleras att all egendom som förts in ,eller förvärvats eller vad som kommer därav är enskild. Vad händer om min man går bort? Blir jag totalt lottlös eller ärver jag fortfarande 50% , av hus sommar ställe pensions försäkringar aktier mm , Dvs alla tillgångar ,, vi har 3 gemensamma barn . Mvh. Gabriella

Lawline svarar

  

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline! 

Enligt 23 kap 1 § 2 st Ärvdabalken (ÄB) ska bodelning (Lika delning av era tillgångar – eventuella skulder) ske innan arvskifte, dvs. innan arvet fördelas. Att egendomen är enskild ger samma effekt som att ingen bodelning sker. Hade egendomen ingått i bodelningen hade 50 % blivit ditt och 50 % blivit hans arv. Nu är alla hans tillgångar en del av hans arv. I egenskap av hans maka har du dock en arvsrätt före dina gemensamma barn enligt 3 kap 1 § ÄB. Du kommer att ärva hans tillgångar med fri förfoganderätt. Det innebär att du får göra vad du vill med egendomen. Dina barn kommer sedan ha rätt att få ut sitt arv efter sin far om du skulle gå bort. Det enda du inte får göra är att testamentera bort egendom eller pengar som är en del av barnens efter arv. I övrigt är det du som förfogar över arvet. 

Hör gärna av dig om du har fler frågor! 

Vänliga hälsningar,

Benjamin von Gohren 

Benjamin von GohrenRådgivare