Vilken rätt har underårig att bruka lagliga substanser när vårdnadshavaren motsätter sig det?

2021-05-18 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag var nyligen och införskaffade poppers (sexdrog, lagliga i sverige samt många andra länder) och en av mina vårdnadshavare fick reda på det och slängde flaskan. Min fråga är detta något vårdnadshavare får göra eller har jag som en sjuttonåring rätt till att införskaffa vilka lagliga substanser jag vill?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar frågan som att du har innehaft en laglig substans och att en av dina vårdnadshavare slängde substansen då denne motsätter sig att du brukar substansen. Jag tolkar vidare att du har två vårdnadshavare då du skriver att "en av dina" vårdnadshavare slängde substansen. Din fråga är barnrättslig och behandlas i Föräldrabalken (FB).

Ett barn står under vårdnadshavarens vårdnad

Ett underårigt barn, alltså den som är under 18 år gammal, står under vårdnadshavares vårdnad, vilket innebär att vårdnadshavare ansvarar för barnets personliga förhållanden, trygghet och uppfostran (6 kap. 1-2 §§ FB). Det innebär att vårdnadshavare ska fatta beslut på sätt som tillgodoser dessa behov. Bedömer en vårdnadshavare att konsumtionen av en viss produkt eller substans förorsakar en risk för barnets hälsa eller trygghet är det i vårdnadshavarens rätt att förbjuda eller minimera sådan konsumtion hos barnet

Ett barn har rätt att få delta i vårdnadshavarens beslut

Vårdnadshavaren till ett barn bestämmer i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, men ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (6 kap. 11 § FB). Det innebär att en vårdnadshavare ska lyssna på vad barnet själv vill och i den mån det är möjligt tillgodose önskemålen. Denna skyldighet för vårdnadshavaren får anses nå sin högsta punkt när barnet är 17 år då barnet då är i sitt sista år innan myndighet och oftast har nått en högre nivå av utveckling.

Vårdnadshavarens skyldighet att ta hänsyn till barnets vilja och önskemål innebär dock inte att alla av barnets önskemål ska godtas och tillgodoses. Ett önskemål som strider mot vårdnadshavarens vårdnadsplikt att tillgodose trygghet, hälsa och god uppfostran för barnet har en vårdnadshavare inte skyldig att tillgodose.

Ett beslut kräver oftast båda vårdnadshavarnas samtycke

Om två är vårdnadshavare till ett barn är huvudregeln att alla beslut rörande barnet ska fattas tillsammans av båda vårdnadshavare (6 kap. 13 FB). Från denna huvudregel görs vissa undantag när den ena vårdnadshavaren är förhindrar att delta i beslutet. Beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid får överhuvudtaget inte fattas ensamt av en av vårdnadshavarna, förutom om barnets bästa uppenbarligen kräver det.

När vårdnadshavare ska fatta beslut om en angelägenhet hos barnet ska alltså båda samtycka till det. Det innebär att båda vårdnadshavare måste samtycka till att användningen eller konsumtionen av vissa produkter eller substanser ska tillåtas.

Dina vårdnadshavare kan förbjuda att du använder poppers

Som 17-åring står du under dina vårdnadshavares vårdnad och de kan då bestämma på det sättet som ovan har illustrerats. Dina vårdnadshavare är skyldiga att ge dig en god uppfostran samt att försäkra din trygghet och hälsa. Om en av de, eller båda, anser att användningen av poppers kan äventyra med din trygghet eller hälsa, kan de förbjuda att du innehar och använder poppers, trots att det är en laglig substans.

När du är 18 år gammal upphör dina vårdnadshavare att ha vårdnad över dig och då är du fri att konsumera vilka lagliga substanser du vill.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93181)