FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal27/06/2018

Vilken rätt har sambo till bostadsrätt vid en eventuell separation eller ett dödsfall?

Haŕ min sambo som from 2018 är skriven hos mig på något sätt rätt till min bostadsrätt vid ex separation, dödsfall? Jag är ensam ägare, låntagare men han betalar halva hyran o vissa omkostnader. Tacksam för info.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att få svar på frågan så får vi kolla i Sambolagen (SamboL), då den är tillämplig på samboförhållanden.

För att ni ska räknas som sambos måste ni:

- Bo tillsammans stadigvarande, det får alltså inte handla om att man endast ska bo tillsammans under en kortare period.

- Ha ett parförhållande, syskon kan med andra ord inte vara sambos då det kräver ett samliv.

- Ha ett gemensamt hushåll. Det kan innebära att man delar på t.ex. utgifter och sysslor i hemmet (SamboL 1 §)


Bostadsrätten är samboegendom om den har köpts med avsikten att den ska vara sambornas gemensamma bostad

För att avgöra om han har någon rätt till din bostadsrätt så måste vi se om den anses vara samboegendom. Ett grundläggande krav för detta är att bostadsrätten måste ha blivit införskaffad med avsikten att den ska vara er gemensamma bostad, samt att den dessutom används för detta ändamål (SamboL 3 och 5 §). Därför är det bl.a. viktigt att se till när den blev köpt. Chansen är stor att lägenheten inte anses ha införskaffats med avsikten att användas som er gemensamma bostad, om den köptes innan samboförhållandet var påtänkt. Undantaget vore om den köptes kort innan ni blev sambos, men med avsikten att den ska användas av er gemensamt. Är så fallet kan den fortfarande räknas som samboegendom trots allt.


Jag kommer att utreda två olika scenarion

Jag har svårt att dra några slutsatser angående om lägenheten räknas som samboegendom eller ej. Detta eftersom att jag inte vet säkert när den införskaffades i förhållande till när ni kom på tanken att bli sambos. Jag kommer därför att utreda två olika scenarier: ett där bostadsrätten är samboegendom och ett där den inte är samboegendom.


Om bostadsrätten räknas som samboegendom så har din sambo rätt till den

Bostadsrätten ska endast ingå i en bodelning om den räknas som samboegendom. En bodelning sker endast på begäran av någon av samborna och är frivillig (SamboL 8 §). En bodelning skulle innebära att bostadsrättens värde, efter det att man har dragit av eventuella skulder, ska ingå i bodelningen. All samboegendom slås då samman och värdet fördelas sedan lika mellan båda parter (SamboL 13-14 §).

Det leder givetvis till att din sambo får en viss rätt till bostadsrätten. Frågan blir givetvis vad som sedan händer med lägenheten. Din sambo kan nämligen få rätten att ta över din bostadsrätt under vissa speciella omständigheter. Denne kommer dock att behöva särskilda skäl till detta då det är du som äger lägenheten. Exempel på särskilda skäl är t.ex. att din sambo har egna barn och att en flytt vore orimlig att begära med hänsyn till barnen (SamboL 16 §).


Ni kan skapa ett samboavtal

Du och din sambo kan skapa ett samboavtal om du inte vill att bostadsrätten ska ingå i en bodelning, och den räknas som samboegendom. I ett samboavtal kan man bland annat avtala om att en bodelning enligt Sambolagen inte ska ske alls, eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Ni hade med andra ord då kunnat avtala om att bostadsrätten inte ska ingå i en eventuell bodelning. Detta kräver dock att man skapar ett skriftligt avtal där båda sambornas underskrifter finns med (SamboL 9 §). Din sambo förlorar isåfall sina eventuella rättigheter till lägenheten.


Din sambo får generellt inte någon rätt till bostaden under förutsättning att den inte är samboegendom

Bostadsrätten ska inte ingå i bodelningen, om den inte räknas som samboegendom. Detta innebär att den andre sambon generellt inte har någon rätt till bostaden. Det finns dock vissa undantag. Din sambo kan få rätt att överta bostaden om personen kan visa på att den behöver bostaden bäst. Hänsyn ska även tas till omständigheterna i övrigt. Även här kan barn vara en anledning att få ta över lägenheten. Har samborna inga barn tillsammans, så måste det dock finnas mycket motiverade skäl till att få ta över lägenheten (SamboL 22 §). Det är dock mycket ovanligt att regeln tillämpas.


Sammanfattning

Din sambos rätt till att ta över bostadsrätten beror alltså på om den är samboegendom eller ej:

- Är bostaden samboegendom ska den ingå i en bodelning. Den av er som anses behöva den mest kan dessutom få rätt att ta över lägenheten.

- Är bostaden inte samboegendom ska den inte ingå i bodelningen. Trots detta kan den andre sambon få rätt att ta över bostadsrätten om det finns särskilda skäl som talar för att personen i fråga behöver den mest.


Lawline kan hjälpa dig med att skriva ett samboavtal

Om du skulle vilja ha hjälp att skapa ett samboavtal så kan jag rekommendera en tjänst som vi på Lawline har. Med hjälp av denna tjänst kan du skapa ett samboavtal online på ett smidigt sätt, till ett fast pris. Är inte det aktuellt, så är du självklart varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss om det är så att du fortfarande skulle ha några funderingar!

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Mikaela Berglind MäkinenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?