FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt26/03/2018

Vilken rätt har föräldern till sitt barn?

Vår son har en dotter på 6 månader.

Föräldrarna separera innan barnet var född.

Dom har gemensam vårdnad.

Vår son får inte träffa sin dotter mer än hemma hos sitt ex.

Har inte fått vara själv med sin dotter 1 minut.

Han blev lovad att ha dottern när exet skulle på begravning,men då skulle han få sitta i församlingshemmet med dottern under tiden begravning var.

Barnets mor lades in för en planerad op.

Då fick inte han ha deras dotter utan det skulle barnets mormor ha.

Sonen har bett att få träffa dotter,men mormor säger nej.

Sedan har ex och dennes mamma bestämt att sonens dotter och dens mormor skall bo på sjukhushotellet tills det är dax för mitt ex att åka hem.

Detta har dom bestämt utan sonens vetskap.

Sonen har inte fått träffat sin dotter på 14 dgr.

Hjälp vad gör vi ? Vad har våran son rätt till

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tre grundläggande principer i föräldrabalken:
- Ingen av föräldrarna har mer rätt till ett barn än den andre.
- Ett barn har rätt till båda sina föräldrar.
- Barnets rätt går alltid först.

Vems rätt till vem?

Föräldrar har egentligen ingen rätt till sina barn utan lagen beskriver snarare att ett barn ska ha rätt till sina föräldrar. Skillnaden blir att man i bedömning lyssnar till barnets vilja och utgår ifrån barnets ålder hur moget barnet är att avgöra ett sådant beslut. Ett barn som är 6 månader kan inte uttrycka sina behov och hävda sin rätt så då gör myndigheten det åt denne. Detta kan domstolen göra genom att upprätta en vårdnadsplan där barnets umgänge med föräldrarna regleras, så barnet får lika tid med båda föräldrarna. En förälder kan inte neka umgänge med den andre föräldern, definitivt inte gentemot en vårdnadshavare.

Vad innebär gemensam vårdnad?

Gemensam vårdnad innebär att alla beslut kring barnet ska fattas gemensamt av föräldrarna. En vårdnadshavare har skyldighet att informera den andre vårdnadshavaren om viktiga frågor gällande barnet. En vårdnadshavare har även s k veto när det gäller de gemensamma barnen. Om en förälder inte tycker att ett särskilt beslut är lämpligt för barnet kan denne säga ifrån. Det kan gälla ledighet som ska beviljas av två föräldrar, utlandsresa etc. Det är många avgöranden som ska kräva två föräldrars medgivande. Ingen annan än vårdnadshavarna kan fatta beslut kring barnet, och ingen annan kan fatta beslut kring barnet över huvudet på vårdnadshavaren. En mormor är inte vårdnadshavare och kan inte agera sådan.

Jag vill förtydliga att vårdnad innebär en rättighet/skyldighet som beslutsfattare kring barnet, medan umgänge innebär att få vara med sitt barn och ha det tillfälliga ansvaret. En förälder som mister vårdnad mister inte rätten att begära umgänge med sitt barn.

Vad kan barnets pappa göra i detta fall?

Barnets pappa ska i detta fall göra klart för barnets andra förälder att han vill att umgänget ska regleras så han får möjlighet att umgås med sin dotter. Kan de inte nå samförstånd om hur det ska göras ska han vända sig till tingsrätten med en begäran om upprättande av vårdnadsplan. Han kan i första hand vända sig till kommunens familjecentral som hjälper till att nå samförstånd mellan föräldrar. Detta sköts olika i olika kommuner. Det kan vara socialtjänsten, en egen enhet eller en person/medlare hos kommunen som gör detta. Se efter vad er kommun erbjuder för hjälp för föräldrarna i detta fall.

När en förälder vägra samarbete med den andre föräldern

Att en förälder vägrar samarbete med den andre föräldern är något som blivit en allt vanligare fråga för tingsrätterna. Medlare utses att hjälpa föräldrar att nå samförstånd för barnets bästa. Barnets bästa är att få ut sin rätt till båda föräldrarna. Många föräldrar strider idag om sin rätt till sitt barn, men den rättigheten finns inte. Vi ser fler och fler rättsfall där en av föräldrarna överlåts vårdnaden om ett barn när föräldrar inte samarbetar i umgänget. Den förälder som bäst kan fylla barnets behov med en nära kontakt med båda sina föräldrar blir den som ska anses bäst lämpad att sköta vårdnaden.

Det är viktigt att familjen runt omkring hjälper föräldrarna till ett samarbete, då det är av stor vikt för barnen att ha en god och nära relation till både föräldrar och släktingar.

Hoppas allt kommer lösa sig till något riktigt bra.
Lycka till!

Jennie NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000