Vilken rätt har en bröstarvinge till arvet?

2018-09-30 i Bröstarvinge
FRÅGA
min pappa fick ärva 130.000 kr när farfar gick bort. Hans syster fick ärva hela gården och skog värd ungefär 2 miljoner. Det finns inga särkullbarn eller någon skilsmässa med i bilden. Farfar var gift med farmor hela livet.Min far vägrar bestrida arvet och lever hellre som fattig. Vilken rätt har han till sin del av arvet?Finns det något jag kan göra för att påverka?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar ärvdabalken. Det finns olika svar på din fråga baserat på om din farfar hade upprättat ett testamente eller inte. Detta framkommer inte i din fråga, så jag tänker redogöra för båda fallen.

Arvsfördelningen genom lag

Utgångspunkten vid fördelningen av arvet är att den avlidnes barn ska ärva allt (ärvdabalken 2 kap. 1 §). Den avlidnes barn är bröstarvingar och tar lika stor del (arvslott) av arvet. I ditt fall utgår jag från att din farfars bröstarvingar endast är din pappa och din pappas syster. De ska i sådant fall enligt ärvdabalkens regler ta lika stor arvslott och alltså dela lika på arvet.

Arvsfördelningen genom testamente

Arvsfördelningen för bröstarvingarna får inskränkas genom att den avlidne upprättar ett testamente. En bröstarvinge har dock alltid rätt till hälften av den arvslott som tillkommer honom/henne enligt ärvdabalkens regler (ärvdabalken 7 kap. 1 §). Denna andel kallas för laglott. Om din farfar har testamenterat bort en större del av sitt arv till din pappas syster, har din pappa ändå rätt till en fjärdedel av arvet.

För att utfå laglotten måste bröstarvingen begära jämkning av testamentet (ärvdabalken 7 kap. 3 §). Bröstarvingen måste göra sitt anspråk om jämkning känt för testamentstagaren inom sex månader från att testamentet delgetts till arvingarna. Om det rör sig om ett testamente i ert fall måste alltså din pappa rikta ett anspråk om jämkning till din pappas syster inom sex månader för att kunna utfå laglotten.

Förskott på arv

Med tanke på att din pappa fått en relativt liten del av arvet kan det möjligen röra sig om att hänsyn tagits till förskott på arv. Det som en arvlåtare gett en bröstarvinge i livstiden ska avräknas som förskott på bröstarvingens arv efter arvlåtaren (ärvdabalken 6 kap. 1 §). Motsvarande gäller när fördelningen av arvet görs genom testamente. Då ska bröstarvingen i laglotten avräkna det han/hon mottagit i förskott på arv (ärvdabalken 7 kap. 2 §). Något om förskott på arv framkommer inte i din fråga men kan vara av intresse för dig att veta.

Sammanfattning

Om din farfar inte hade upprättat ett testamente ska arvet delas lika mellan din pappa och din pappas syster. Om ett testamente har upprättats har din pappa åtminstone rätt till en fjärdedel av arvet. Dessa andelar kan påverkas om din pappa har tagit emot förskott på arv under din farfars livstid.

Om du behöver hjälp med hur du ska gå vidare med frågan råder jag dig att boka tid med en av våra jurister. Det kan du göra här: https://lawline.se/boka

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (333)
2019-08-22 Arvsrätt - dotter ensam arvtagare och dödsbodelägare
2019-08-07 kan barn bli arvslösa?
2019-08-06 Barnbarns rätt till arv
2019-08-01 Kan man undvika att en vårdnadshavare får förvalta den underåriges arv?

Alla besvarade frågor (72152)