Vilken privat egendom kan tas i anspråk vid obestånd för sambos enskilda firma?

Min sambo har startat en enskild firma. Kan det bohag och det bi har i hemmet beslagtas om något inte skulle gå bra ekonomiskt för den enskilda firman? Det mesta av bohaget är mitt.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

En enskild firma kan, precis som andra företag har ekonomiska åtaganden. Det kan vara gentemot exempelvis kunder eller leverantörer som förlitar sig på att företaget kan leverera eller prestera enligt, ett mellan dem, ingått avtal. De personer, eller företag, som den enskilda firman ingår avtal med blir fordringsägare gentemot den enskilda firman. Skulle din sambos firma på något vis hamna i ekonomisk kris så att firman inte längre kan betala sina skulder kan dessa fordringsägare ansöka om utmätning.

En utmätning kan medföra att kronofogdemyndigheten mäter ut och säljer firmans tillgångar för att ge fordringsägare betalt. I värsta fall kan firmans ekonomiska obestånd gå så långt som att man försätts i konkurs. Om man har en enskild firma blir man personligt betalningsansvarig för sin firmas skulder. Detta innebär att privata tillgångar så som hus, bil, båt etc, kan komma att utmätas för att säljas.

Vid en utmätning av kronofogden har man dock vissa regler att förhålla sig till. Det man utmäter skall exempelvis tillhöra personen i frågan som har en skuld, alltså i detta fall din sambo. Detta kan dock vara svårbevisat och på grund av detta har man kommit fram till vissa presumtionsregler. Enligt dessa regler presumeras den egendomen som din sambo har i sin besittning, alltså i ert hem, tillhöra honom och kan därmed utmätas. Enklare uttryck, kronofogden antar att allt i bostaden tillhör den som utsätts för utmätningen. För att du ska bryta presumtionen krävs det att du kan göra det sannolikt att egendomen i fråga inte tillhör din sambo, utan dig eller i alla fall er gemensamt.

Det kan i vissa fall räcka att du kan visa att du hade den ekonomiska förmågan att betala för egendomen och att det är sådan egendom som ”vanligen anses” som sådan man köper för gemensamt burk, exempelvis en soffa. Om ni gör det sannolikt att egendomen är gemensam så kan kronofogden bara utmäta din sambos andel i egendomen. Hela egendomen kan dock tas i anspråk för att säljas varpå du får ut hälften av värdet för egendomen som säljs.

En annan regel man har att förhålla sig till är så kallas beneficieregeln. Enligt denna regel undantar man egendom från utmätningen för sådant som ni behöver för att klara ert uppehälle. Vad detta kan vara beror på, och är olika för olika människor, men det brukar utgöra saker så som kläder eller möbler som är nödvändigt för ert hem.

Det är inte helt enkelt att skydda sig mot denna typ av händelse, när ens sambo utsätt för utmätning av sin privata egendom. Kvitton på att det är du själv som betalt för egendomen brukar vara det enklaste sättet att bevisa att det faktiskt är du som är ägare till egendomen och inte din sambo. Ett samboavtal eller märkning av egendom kan i vissa fall ge skydd dock inte alltid.

Jag hoppas detta har gett dig svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Matilda BonaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo