Vilken preskriptionstid har ringa narkotikabrott?

2020-07-24 i Narkotikabrott
FRÅGA
Kan jag bli dömd NU för att jag brukat narkotika för cirka 7-8 år sedan? Har ej blivit dömd för det tidigare.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om det är möjligt att bli dömd för brott som begicks för 7-8 år sedan. I mitt svar kommer jag först att identifiera vilket brott det kan röra sig om och därefter behandla preskriptionstiden för brottet.

Tillämpliga regler för att besvara frågan kring narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen (NSL). Regler om preskription för brott finns i 35 kap. Brottsbalken (BrB).

Vilket brott är det att bruka narkotika?

I Sverige är det ett brott att uppsåtligen inneha, bruka eller ha annan befattning med narkotika (1 § 6 p. NSL). Om narkotikan med hänsyn till arten och mängden samt övriga omständigheter anses som ringa, döms personen för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Om en person har brukat narkotika, eller haft små mängder för eget bruk är det troligt att brottet ses som mindre grovt och bedöms som ringa narkotikabrott.

Vilken preskriptionstid har brottet ringa narkotikabrott?

Ett ringa narkotikabrott preskriberas efter 2 år. En påföljd, det vill säga böter eller fängelse i detta fall, får inte dömas ut om den misstänkte inte har häktats eller blivit åtalad för brottet inom 2 år. 2-årsgränsen gäller för de brott där maxstraffet för brottet är fängelse i 1 år. (35 kap. 1 § 1 p. BrB). För ringa narkotikabrott kan en person kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Därför är preskriptionstiden för brottet ringa narkotikabrott 2 år.

Avslutning

Jag tolkar att de brott som du beskriver är ringa narkotikabrott som har en preskriptionstid på 2 år. Att jag tolkar att det är ringa narkotikabrott beror på att du beskriver att det har varit för eget bruk. Ringa narkotikabrott som har skett för 7-8 år sedan är därför preskriberade. Det innebär att en domstol inte får döma ut en påföljd för de preskriberade brotten.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (494)
2021-03-03 Hur mycket dagsböter kan jag få för ringa narkotikainnehav?
2021-02-28 dubbelbestraffning ringa narkotikabrott och rattfylleri
2021-02-28 Vilka påföljder kan det bli om man kör påverkad av narkotika?
2021-02-28 narkotikabrott i Danmark, kan svensk domstol döma?

Alla besvarade frågor (89885)