FrågaSTRAFFRÄTTSexualbrott, 6 kap. BrB31/08/2019

Vilken preskriptionstid gäller vid sexuellt tvång?

Vid ett flertal tillfällen för ett par år sedan tvingade min då för närvarande pojkvän mig att spela in sexuella filmer på mig själv och skicka till honom för att han sedan skulle kunna använda dessa emot mig, samt tvingat mig till andra sexuella handlingar under hot etcetera, hur länge efter kan man anmäla såna händelser?

Har bevis i form av smskonversationer gällande detta från att han tvingat mig skicka, till att jag skickat, samt om övergreppen?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilken preskriptionstid som gäller vid brottet sexuellt tvång.

De händelser du beskriver skulle förmodligen klassas som sexuellt tvång. Sexuellt tvång innebär att en person genom olaga tvång förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling. (6 kap. 2 § BrB) Med olaga tvång avses att en person genom misshandel eller genom annan typ av våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar annan att tåla eller utföra en handling (4 kap. 4 § BrB).

Preskriptionstiden för sexuellt tvång är fem år och för grovt sexuellt tvång tio år. Detta innebär att åtal kan veckas inom fem år, alternativt tio år, efter det att brottet begåtts, beroende på om brottet är att anses som sexuellt tvång av normalgraden eller grovt sexuellt tvång.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma BergmanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?