Vilken påverkan har ett förskott av arv?

Hej!

Kan en förälder skriva över ett företag på det ena barnet utan att kompensera det andra? Överlåtelsen skedde när det äldsta barnet var 17 år och det skiljer 7 år mellan syskonen, alltså var det andra syskonet redan fött.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregel anger att en gåva till en bröstarvinge ska ses som förskott på arv med undantag för sedvanliga gåvor, kostnader för uppehåll m.m. (6 kap. 1 § ÄB)

Värdet vid gåvans givande ska därför räknas med bouppdelningen. Skulle gåvan arvingen mottagit vara värd mer än vad hen annars skulle fått som arvslott behöver denne inte betala tillbaka överskottet. (6 kap. 4 § ÄB)

Skulle gåvan dock kränka laglotten har bröstarvingen rätt att få ut sin laglott genom att väcka talan i rätten efter senast ett år efter bouppdelningens avslut. (7 kap. 4 § ÄB)

Hoppas detta besvarade din fråga!

Amanda OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning