Vilken påföljd vid bruk av 0,3 gram kokain?

2017-03-08 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej! Det är så att jag har blivit tagen på blodprov av polisen eftersom de misstänkt mig för att jag varit påverkad av kokain. Jag hade tagit 0.3g samma kväll och hade ingenting på mig.Nu undrar jag vad skulle mitt straff vara? Kan tillägga att jag aldrig blivit dömd förut och har en inkomst på 1000 i månaden.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Narkotikabrott
Bruk av narkotika är straffbart enligt 1§ narkotikastrafflagen. Kokain är ett narkotikaklassat preparat (se bilaga 2 i Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika).

Straff för narkotikabrott
Vid klassificeringen av brottet, alltså om narkotikabrottet ska anses som ringa, grovt eller av normalgraden (s.k. brottsrubricering) tar domstolen hänsyn till bland annat art och mängd narkotika. Gränsen för ringa narkotikabrott vad gäller kokain går vid 0,6 gram. Med hänsyn till art och mängd är det mycket möjligt att det i ditt fall kommer klassificeras som ett ringa narkotikabrott 2§ NSL. Straffskalan för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst 6 månader. Straff bestäms inom ramen för den tillämpliga straffskalan placerat efter hur allvarligt domstolen finner att brottet är i det konkreta fallet. I fråga om mindre allvarlig narkotikabrottslighet finns förutsättningar för att döma till en icke frihetsberövande påföljd. Att narkotikan endast var för eget bruk är också något som talar för en icke frihetsberövande påföljd.

I ditt fall är det troligt att det kommer att bli ett bötesstraff. Om domstolen anser att du ska dömas till böter kommer antalet dagsböter baseras på brottets svårighet (mellan 30-150 st) och varje dagsbots storlek baseras på dina ekonomiska förhållanden (mellan 50-1000 kr) 25:2 BrB. Vid påföljdsbestämningen görs en helhetsbedömning varför det är svårt att ge ett konkret svar på straff här. Det tas bland annat hänsyn till tidigare brottslighet och att du är ostraffad sedan tidigare är något som talar för ett lindrigare straff.

Hoppas du fått svar på din fråga annars är du välkommen att återkomma!

Vänligen,

Beatrice Rälg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (540)
2021-07-27 Kan man ta med icke godkänd medicin in i Sverige?
2021-07-27 Får man ta med medicinsk marijuana till Sverige?
2021-07-22 Tidigare brottslighet påverkan på val av påföljd
2021-07-14 Narkotikabrott, krav på uppsåt och diverse andra frågor - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (94331)