Vilken påföljd kan väntas vid en stöld av varor värda 15 000 kr?

FRÅGA
Hej,Min vän blev tagen på bär gärning när hon stal kläder från en butik. Kostnaden uppgick till 15 tkr på kläderna. Vilka påföljder kan hon förvänta sig?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om brott och påföljder finns i brottsbalken (1962:700).

Olika grader av stöld
Brottet stöld är indelat i tre grader. Ringa stöld (8 kap. 2 §), stöld av normalgraden (8 kap. 1 §) och grov stöld (8 kap. 4 §). Dessa kategorier har i sin tur olika straff.

När tillgreppet sker i butik går gränsen mellan ringa stöld och stöld av normalgraden vid 1000 kr (se NJA 2009 s. 586). Eftersom värdet uppgår till 15 000 kr i din väns fall så rör det sig inte om ringa stöld.

För grov stöld brukar det krävas att värdet på det stulna uppgår till cirka 60 000 kr, men med det sagt kan även tillgrepp av mindre värde rubriceras som grov stöld om stölden sker på ett särskilt hänsynslöst sätt. Med det menas att gärningen varit särskilt farlig till exempel genom att gärningsmannen använt sig av hot, vapen, missbrukat en förtroendeställning eller om stölden varit led i en systematisk brottslighet. Det är svårt för mig att avgöra på den lilla informationen jag fått om det här rör sig om stöld av normalgraden eller grov stöld, så jag kommer redogöra för påföljderna för båda brotten.

Påföljd vid stöld
För stöld av normalgraden kan man få fängelse i högst 2 år.

Påföljd vid grov stöld
För grov stöld kan man få fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år.

Straffmätningen
Vid bedömningen av påföljd tar domstolen hänsyn till alla omständigheter i det enskilda fallet. Minimistraffet för stöld av normalgraden är 14 dagars fängelse eftersom det är det lägsta fängelsestraff som kan utdömas (26 kap. 1 § 2 st.). Det innebär dock inte att din vän faktiskt kommer att behöva avtjäna ett fängelsestraff. Huvudregeln i Sverige är nämligen att den som döms till ett fängelsestraff under 1 år istället får avtjäna sitt straff genom villkorlig dom eller skyddstillsyn. Det krävs med andra ord att stölden kan anses ganska grov, utan att bedömas som grov stöld, för att den som döms för stöld av normalgraden faktiskt ska tvingas avtjäna ett fängelsestraff.

Sammanfattningsvis
Det är svårt för mig att avgöra vilken påföljd din vän kommer få eftersom det beror på vilken typ av stöld det rör sig om samt omständigheterna då gärningen begicks. Om det rör sig om stöld av normalgraden kommer hon i alla fall förmodligen inte behöva sitta i fängelse, därför att straffvärdet kommer bedömas till lägre än 1 år.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (711)
2021-06-09 Ringa stöld om man missat betala för vara i självscanningen?
2021-05-30 Vad händer om min pappa tar ett paket som jag beställt från nätet för att han inte tycker om köpet?
2021-05-30 Försök till stöld
2021-05-30 Försök till ringa stöld eller ringa stöld?

Alla besvarade frågor (93111)