FrågaSTRAFFRÄTTNarkotikabrott10/04/2019

Vilken påföljd kan jag räkna med att få?

Hej, jag ska upp i rätten misstänkt för ringa narkotikabrott(innehav, cannabis) och brott mot knivlagen. Är dömd för ringa narkotikabrott innan(kokain i kroppen) vad tror ni jag får för straff? Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för du valt just Lawline för att få svar på din fråga!

Eftersom alla frågor gällande påföljder vid brott bedöms individuellt är det svårt för mig att säga exakt vad du kan räkna med.

Vad gäller ringa narkotikabrott så är påföljden allt från böter till fängelse i högst 6 månader (NSL 2 §). Samma sak gäller för brott mot knivlagen, (Knivlagen 4 §). Detta kallas för brottets straffvärde och är något som domstolen måste ta i beaktning/ta hänsyn till när påföljd döms ut. Något annat som också spelar roll vid denna bedömning är om personen, i ditt fall du, är tidigare dömd (Brottsbalken 29 kapitel 4 §). Det framgår inte heller av din fråga, men om du är under 21 år kan domstolen döma ut ett lindrigare straff just på grund av din ålder (Brottsbalken 24 kapitel 7 §).

Det finns också en del andra saker som kan samt ska beaktas när påföljdsfrågan ska besvaras. Domstolen ska alltid försöka ge en annan påföljd än fängelse, eftersom detta är att anse som den mest ingripande åtgärden. Om en person är i behov av vård, ska domstolen beakta om exempelvis skyddstillsyn eller liknande är en bättre påföljd.

Vad jag tror att du kan räkna med är att din tidigare dom kan spela roll vid bedömningen av det du är misstänkt för nu. Dock går straffskalan hela vägen från böter till fängelse i max 6 månader, vilket inte är ett jättehögt maxstraff. Jag tror därför att du kan räkna med antingen böter i dagsbot-form eller villkorlig dom. Men som sagt, det är väldigt svårt för mig att svara på frågan då det alltid görs en individuell prövning vid dessa beslut.

Hoppas du fick lite svar i alla fall. Annars, skicka in en ny fråga så försöker vi hjälpa dig bättre!

Allt gott!

Mvh

Ebba AlkehagRådgivare