Vilken påföljd kan jag få för oredlighet mot borgenärer?

2020-06-09 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Jag är misstänkt för "oredlighet mot borgenärer". Har varit på polisförhör! Och vet att en åklagare har hand om mitt ärende..Jag har förnekat brott. Min ekonomi kraschade,,, jag mådde dåligt,,, överkonsumerat,,,m.m.Och i samma veva,, gav jag bort andelar i 2 fastigheter! De är de som ärendet gäller. Jag mådde psykiskt,,, skit! Prövade att jobba mina 100% inom Hemtjänsten! Ingen i min familj visste om mina problem! Jag har aldrig haft för avsikt att lura någon!! Vad kan hända? För min del? Böter? Fängelse?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om brottet oredlighet mot borgenärer
Regleringen gällande brottet oredlighet mot borgenärer hittar vi i 11 kap. 1 § BrB. Där framgår att de krav som måste vara uppfyllda för att du ska kunna dömas är att du antingen varit på obestånd, eller att det förelegat påtaglig fara för att du skulle kunna hamna på obestånd, att du förstör eller genom gåva eller annan liknande åtgärd avhänder dig egendom av betydande värde. Detsamma gäller även om du på samma sätt försätter dig på obestånd eller framkallar fara för att du ska komma på obestånd.

Eftersom du skriver att din ekonomi kraschade tolkar jag det som att du antingen varit på obestånd eller att det åtminstone förelåg påtaglig fara för att du skulle kunna hamna på obestånd. Du har sedan genom gåva gjort dig av med andelar i två fastigheter, vilket troligtvis är att bedöma som betydande värde. Jag tolkar det vidare som att du varit medveten om faran för att du skulle kunna hamna på obestånd, att du medvetet gav bort andelarna samt var medveten om att andelarna i fastigheterna var av betydande värde. Detta innebär att du dels uppfyller kraven i brottsbeskrivningen, samt uppfyller uppsåtskravet för brottet. Du skulle därför kunna dömas för oredlighet mot borgenärer.

Om påföljder
För oredlighet mot borgenärer av normalgraden kan du dömas till fängelse i högst två år. Skulle brottet bedömas vara grovt kan du dömas till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Böter finns inte med som påföljd för brottet och det är därför inte så sannolikt att du skulle dömas till böter. Som jag ser det så är det mest sannolikt att du döms till fängelse eller villkorlig dom. En villkorlig dom kan förenas med både dagsböter och samhällstjänst (27 kap. 2 och 2a § BrB). En villkorlig dom innebär en prövotid på två år (27 kap. 3 § BrB). Under prövotiden ska du vara skötsam och efter bästa förmåga försöka försörja dig själv (27 kap. 4 § BrB). Om du inte sköter dig under prövotiden riskerar du att bli tilldelad en varning eller att påföljden ändras till fängelse (27 kap. 6 § BrB).

Sammanfattning
Som jag ser det finns det risk för att du kan dömas för oredlighet mot borgenärer. Du lär troligtvis inte dömas till böter eftersom det inte finns med i straffskalan och det troligaste är ett du döms till fängelse eller villkorlig dom.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (863)
2020-11-29 Är det olagligt att ta nakenbilder på mig själv som minderårig?
2020-11-28 Är rasism eller diskriminering ett brott, och hur bevisar man det?
2020-11-27 Olovligen köpt ADHD-medicin från utlandet, vad kan hända?
2020-11-27 Förtroendevalda och tjänstefel.

Alla besvarade frågor (86740)