Vilken påföljd kan bli aktuell vid stöld och ringa narkotikabrott?

Hej.

Jag har blivit stämd för en stöld i butik, värde ca: 1200:- och 3st ringa narkotikabrott.

Jag är straffad tidigare för ringa och grovt narkotikabrott. Min villkorliga fängelsedom går ut om 6 mån.

Vad kan jag förvänta mig att åklagaren yrkar på?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom åklagaren tar hänsyn till de specifika omständigheterna som gäller i just ditt fall när hen bestämmer vilken påföljd som hen ska yrka på så är det tyvärr svårt att ge dig något exakt svar på din fråga. Jag kommer därför istället att säga vad åklagaren skulle kunna yrka på som mest och sedan nämna några omständigheter som skulle kunna påverka åklagarens påföljdsval.

Enligt Narkotikastrafflagens 2§ kan den som gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader. Den som har gjort sig skyldig till stöld kan dömas till fängelse i högst 2 år, enligt Brottsbalkens 8 kap. 1§. Detta är med andra ord vad åklagaren skulle kunna yrka på som mest.

Eftersom stölden som du nämner gäller ett belopp som ligger relativt nära gränsen till ringa stöld/snatteri så skulle jag tro att åklagaren inte väljer att yrka på den maximala påföljden om 2 års fängelse för stölden. När det gäller de ringa narkotikabrotten så skulle möjligen den omständigheten att det rör sig om flera tillfällen kunna tala för att åklagaren yrkar på en högre påföljd. Åklagaren kan dock inte yrka på mer än böter eller fängelse i högst 6 månader för de ringa narkotikabrotten. MEN det är som sagt tyvärr mycket svårt för mig att avgöra exakt vad åklagaren kommer att yrka på.

Det kan också vara bra att komma ihåg att det i slutändan inte är åklagaren som bestämmer vilken påföljd som ska utdelas. Det bestämmer istället domaren.

Hoppas att du känner att du fått ett någorlunda okej svar på din fråga. Om du har fler frågor är du givetvis välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia SikströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo