Vilken påföljd får man för innehav av 15 gram cannabis?

Hej! Jag är dömd 2 gånger för småsaker, som renderat i skyddstillsyn och sedan böter. Kommer eventuellt fällas för innehav av 15 gram cannabis. Min fråga är : kan det bli allvarligare än böter? Är 30-40 år. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill inleda med att säga att jag såklart inte med säkerhet kan veta vilken påföljd du skulle få om du döms för innehavet, utan jag kommer endast redogöra för de utgångspunkter som finns.

Bestämmelser om narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen (NSL). Den som olovligen innehar narkotika kan dömas för narkotikabrott till fängelse i högst tre år (1 § sjätte punkten NSL). Om brottet, med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter, är att anse som ringa kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Ett mindre innehav av narkotika utgör i normalfallet ett ringa narkotikabrott. Jag utgår i svaret ifrån att det endast är innehav av narkotika som är aktuellt. Om även överlåtelse av narkotika är aktuellt kan straffet bli högre.

Åklagarmyndigheten har gett ut en sammanställning av tillämpade påföljder vid strafföreläggande i bötesmål (här). I den framgår att innehav av upp till 50 gram cannabis klassas som ringa narkotikabrott. För innehav av 15 gram cannabis utdöms i normalfallet 70 dagsböter. Om det föreligger förmildrande eller försvårande omständigheter i det särskilda fallet kan utdömda straff avvika från detta.

Det är som jag skrev omöjligt för mig att svara säkert på vad du skulle få för påföljd, men det mest sannolika är att påföljden stannar vid dagsböter eftersom 15 gram är så pass långt ifrån gränsen på 50 gram. Jag känner ju dock inte till om det föreligger några försvårande eller förmildrande omständigheter i din situation, men detta är i alla fall en allmän utgångspunkt.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo