Vilken makt har statschefen i Sverige?

FRÅGA
Hej! Min fråga är vad statschefen har för makt i Sverige?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem är statschef i Sverige?

Sveriges statschef är den kung eller drottning som innehar Sveriges tron enligt successionsordningen (1 kap. 5 § regeringsformen (RF)). Detta innebär att kung Carl XIV Gustaf är statschef i Sverige.

Vilken makt har statschefen?

Sverige är en demokrati, vilket innebär att all offentlig makt utgår från folket, alltså medborgarna (1 kap. 1 § RF). Till följd av detta har statschefen endast symboliska och representativa uppgifter, det vill säga statschefen har ingen makt. Du kan läsa mer om kungens uppgifter här.

Sammanfattning

Statschefen har endast en symbolisk och representativ roll idag. På så vis har statschefen ingen makt.

Ellinor Bäckström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (851)
2021-04-16 Vilken lag har ersatt lag (1987:667) om ekonomiska föreningar?
2021-04-15 Är det tillåtet enligt pandemilagen att ha fest i hyrd stuga?
2021-04-12 Gäller socialförsäkringsbalken eller handläggarens bedömning?
2021-04-07 Omfattas hemmafester med fler än 8 personer av pandemilagen?

Alla besvarade frågor (91250)