Vilken makt har statschefen i Sverige?

FRÅGA
Hej! Min fråga är vad statschefen har för makt i Sverige?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem är statschef i Sverige?

Sveriges statschef är den kung eller drottning som innehar Sveriges tron enligt successionsordningen (1 kap. 5 § regeringsformen (RF)). Detta innebär att kung Carl XIV Gustaf är statschef i Sverige.

Vilken makt har statschefen?

Sverige är en demokrati, vilket innebär att all offentlig makt utgår från folket, alltså medborgarna (1 kap. 1 § RF). Till följd av detta har statschefen endast symboliska och representativa uppgifter, det vill säga statschefen har ingen makt. Du kan läsa mer om kungens uppgifter här.

Sammanfattning

Statschefen har endast en symbolisk och representativ roll idag. På så vis har statschefen ingen makt.

Ellinor Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?