Vilken lag tillämpas på arvet?

FRÅGA
Ett av mina barn är bor sedan mer än 10 år i Storbritannien. Hen är ogift och har inga barn. Om det värsta skulle hända och hen skulle avlida, vad händer då? Hen äger bl.a. en andelslägenhet/ bostadsrättslägenhet (begreppen är ju lite annorlunda där). Enligt svensk lag ärver ju vi, hens föräldrar. Men vilken lag är tillämplig i ett sådant fall, och vad kan hända med arvet? Bör hen skriva testamente? Och i så fall ett "svenskt" eller ett "engelskt" testamente.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att underlätta för den fria rörligheten för personer som finns inom EU så har EU valt att lagstifta om arvsfrågor genom successionsförordningen. Dessa regler gäller inom EU och gäller alltså i Storbritannien så länge som de är med i EU. När Storbritannien går ur EU vet vi inte om de kommer att ha kvar denna lagstiftning eller om de kommer att införa en annan ordning. Jag kommer att besvara frågan utifrån de regler som finns idag.

Arvet fördelas efter den lag som gäller i det land som man hade hemvist i vid tidpunkten för dödsfallet

Huvudregeln är att den lag som gäller i det land som man hade hemvist i vid sin död är den lag som blir tillämplig på arvet. Med begreppet hemvist menar man det land där man bor varaktigt med en avsikt att kvastarna där. Om man till exempel skulle vara utomlands för att säsongsarbeta saknas ju avsikten att kvarstanna och man får då inte en ändrad hemvist. Om ditt barn bott i Storbritannien i mer än 10 år är det väldigt troligt att hen har fått hemvist i Storbritannien och skulle hen avlida kommer alltså Storbritanniens lag att tillämpas på arvet. Vem som ärver efter ditt barn och vad som kan hända med arvet beror alltså på hur lagarna i Storbritannien ser ut.

Rätt att välja vilken lag som ska tillämpas på arvet

Vill man inte att lagen i hemvistlandet ska tillämpas på arvet så kan man välja att lagen som gäller i det land som man är medborgare i ska tillämpas istället. Valet av lag ska framgå av ett testamente. Om ditt barn inte vill att Storbritanniens lag ska tillämpas på arvet bör hen skriva ett testamente och däri skriva vilken lag som ska tillämpas på arvet. Är hen svensk medborgare kan hen välja svensk lag, är hen finsk medborgare kan hen välja finsk lag osv.

Om hen väljer att skriva ett "svenskt" eller "engelskt" testamente spelar ingen roll.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (949)
2021-08-01 Jag är god man åt min farbror, hur påverkas jag rent arvsmässigt?
2021-07-31 Hur kan man göra för att makens barn ska ärva så lite som möjligt?
2021-07-31 Vilket lands lag ska tillämpas på arv?
2021-07-28 Kan man skilja en boutredningsman från sitt uppdrag?

Alla besvarade frågor (94603)