Vilken lag tillämpas när en svensk avlider i Spanien?

2017-05-11 i Testamente
FRÅGA
Om en mor svensk, mantalsskriven i Spanien 2009, skriver på ett testamente i Spanien hos spansk notarie på spanska, utan vittnen. Kan svensk arvslag vara gällande? Eller gäller testamentet i Sverige då det saknar vittnen? Eller är testamentet ogiltigt då det inte är bevittnat vittnen.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huruvida testamentet är giltigt eller inte beror på vad som stadgas i den lag som ska tillämpas på arvsförhållandet. Vilken lag som ska tillämpas i internationella arvsförhållanden inom EU framgår av den så kallade successionsförordningen, en EU-rättslig förordning från 2012. Valet av tillämplig lag regleras i art. 21-23.

I första hand har var och en möjlighet att själv välja att lagen i ett land där han eller hon är medborgare ska tillämpas vid fördelningen av arvet. Om modern i din fråga är svensk medborgare, kan hon alltså bestämma att svensk lag ska tillämpas. Om hon också har ett spanskt medborgarskap, så kan hon välja mellan svensk eller spansk lag. Lagvalet måste framgå uttryckligen, exempelvis genom att det skrivs in i testamentet.

Om den avlidne inte har gjort något lagval, gäller som huvudregel att lagen i det land där den avlidne hade sin hemvist vid sin död ska tillämpas. Om jag förstår din fråga rätt är modern numera permanent bosatt i Spanien. I så fall ska spansk arvslag tillämpas efter hennes död enligt huvudregeln.

Det finns ett undantag från huvudregeln, nämligen om det framgår av alla omständigheter i fallet att den avlidne "uppenbart hade en närmare anknytning till en annan stat" än den stat vars lag skulle tillämpas enligt huvudregeln. Att det ska vara "uppenbart" innebär att kravet är högt ställt och att undantaget relativt sällan kan tillämpas.

Kort sammanfattat är det alltså spansk lag som ska tillämpas när modern avlider, om hon har sin hemvist i Spanien och hon inte själv har valt att svensk lag ska tillämpas istället. Jag känner dessvärre inte till innehållet i den spanska arvslagstiftningen, så jag kan inte uttala mig om huruvida testamentet är giltigt enligt spansk lag eller inte. Om istället svensk lag ska tillämpas är dock testamentet ogiltigt eftersom det inte är bevittnat (10 kap. 1 § och 13 kap. 1 § ärvdabalken).

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2894)
2021-07-27 Är kontanta medel egendom?
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?

Alla besvarade frågor (94270)