Vilken lag reglerar det offentligas agerande gentemot privatpersoner?

Hej, undrar över förhållanden som rör offentligrättslig lag och regioner. Gäller denna för regioner, och deras agerande gentemot privatpersoner och privata företag? Finns det annat som reglerar en regions förehavanden gentemot det privata?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att du undrar över vilken eller vilka lagar det är som egentligen reglerar det offentligas agerande gentemot privatpersoner. Jag kommer därför att redogöra för detta i mitt svar nedan. Om jag missförstått din fråga får du gärna återkomma med en ny fråga och förtydliga omständigheterna något.


Det finns en del regelverk som offentliga organ måste förhålla sig till i sin verksamhet. När förvaltningsmyndigheter handlägger ärenden ska förvaltningslagen (FL) följas (1 § FL). Det är dock av betydelse att veta att FL är subsidiär (4 § FL). Det innebär att om det finns någon mer specifik lag som reglerar den specifika situationen så är det istället den mer specifika lagen som ska följas om FL och den specifika lagen säger olika.


Det framgår inte av din fråga vilken typ av verksamhet regionen sysslar med. Därför blir det svårt för mig att förse dig med ett konkret svar om vilket regelverk som regionen följer i den specifika situationen. FL är som nämnt allmän förvaltningsrätt. Speciell förvaltningsrätt går för allmän förvaltningsrätt. Vilken speciell förvaltningsrätt som ska följas beror på vilken verksamhet regionen i det specifika fallet sysslar med. Några exempel på lagar som utgör speciell förvaltningsrätt är offentlighets- och sekretesslagen (OSL), socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om särskilda bestämmelser för vård av barn och unga (LVU), lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), patientlagen (PL), patientsäkerhetslagen (PSL) och smittskyddslagen.


Eftersom det saknas närmare beskrivning om vilken typ av verksamhet du menar att regionen sysslar med kan jag inte ge dig ett konkret svar på din fråga. I stora drag kan du tänka såhär: Om verksamheten avser socialtjänst bör regionen följa SoL, LSS, LVU eller LPT. Om verksamheten istället avser sjukvård så bör regionen följa HSL, PL, PSL och smittskyddslagen. Om verksamheten inte faller in under varken socialtjänst eller sjukvård bör regionen istället tillämpa FL


Hoppas att du fick ett någorlunda tillfredsställande svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”