Vilken lag är tillämplig på förvaring av vin?

FRÅGA
Hej,Jag funderar på vad som gäller när man hyr vinförråd för vinlagring. Antar att det faller inom konsumenttjänstlagen vid förhållande mellan privatperson och näringsidkare, men undrar även om det kan handla om depositionsavtal inom 12 kap handelsbalken då det krävs en viss vårdnad för godset. Tack på förhand!
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om förvaring av vin faller inom konsumenttjänstlagen eller inom 12 kap. HB.

I KTjL 1 § 1 st 3 stadgas att den lagen är tillämplig på förvaring av lösa saker. Vin är att se som en lös sak. Vidare finns ett krav på att det ska röra sig om ett förhållande mellan en näringsidkare och en konsument för att denna ska vara tillämplig. Förvaring av vin hos en näringsidkare av en privatperson faller således in här.

I 12 kap. 2 § HB stadgas en vårdplikt samt en presumption om skadeståndsansvar när man tar hand om förtrott gods. Förvaring av vin är att betrakta som förtrott gods och faller således in här.

Det finns ingenting som talar för att dessa bestämmelser inte kan vara parallellt tillämpliga. Därför skulle jag säga att både konsumenttjänstlagen och 12 kap. 2 § HB är tillämpliga här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Alicia Holmgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (391)
2020-10-25 Vad kan man göra som privatperson om en tjänst utförts felaktigt?
2020-10-23 Är frisörer skyldiga att ha en tydlig prislista?
2020-10-20 Omfattar konsumenttjänstlagen bygge av enskild väg och schaktning?
2020-10-18 Ersättning vid fel i utförd hårborttagning

Alla besvarade frågor (85348)