Vilken lag är tillämplig om en tjänst utförs mellan två företag?

FRÅGA
Hej,Ponera att ett mindre företag vill ha hjälp att renovera ett rum. De kontaktar då ett annat litet företag som utför den sortens tjänster och kommer överens om vad som skall göras. När arbetet är klart är det förstnämnda företaget företaget missnöjda med det utförda arbetet. Vilken lag blir då tillämplig? Blir det konsumenttjänstlagen även att beställaren är ett företag, eller regleras detta någon annanstans? Och vad har det anlitade företaget för rättigheter om de anser att de har utfört tjänsten fackmannamässigt?
SVAR

Vilken lag blir tillämplig?

När det gäller tjänster mellan företag så finns det ingen direkt lag som reglerar situationen.

I första hand gäller då att det är avtalet mellan er som styr vad som har avtalats och vad som gäller.

I de fall avtalet inte ger tydlig vägledning, får man tillämpa konsumenttjänstlagen analogt då den i första hand gäller mellan en konsument och ett företag. Att tillämpa en lag analogt innebär därmed att man kan använda den för vägledning.

Vad har det anlitade företaget för rättigheter om de anser att de utfört tjänsten fackmannamässigt?

Ett fackmannamässigt utfört arbete ger företaget den rättigheten att de har utfört tjänsten enligt den kompetens och de krav som finns inom branschen. Det kan därmed vara svårare att rikta krav på fel mot ett företag som utfört ett arbete fackmannamässigt än om fallet inte hade varit så.

Företaget som utfört tjänsten fackmannamässigt kan därmed hävda att det är så man ska utföra tjänsten och att de ej agerat felaktigt.

Även om det anställda företaget anser att de utfört tjänsten fackmannamässigt kan den ändå vara felaktigt utförd ifall företaget som anlitade dem är missnöjda med tjänsten eftersom att den exempelvis avvek från vad som avtalats.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amila Zahirovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (418)
2021-02-26 Har vi rätt att avboka bröllopsfest utan kostnad?
2021-02-23 Fel i tjänst?
2021-02-18 Vad gäller vid dröjsmål i ett konsumenttjänstsammanhang?
2021-02-10 Vad kan man kräva när ett företag tagit oskäligt lång tid på sig att reparera en mobiltelefon?

Alla besvarade frågor (89537)