Vilken instans kan jag vända mig till i fråga om arvstvist?

2021-02-23 i Domstol
FRÅGA
Hej! Vilken instans kan jag vända mig till för att ifrågasätta hanteringen i en arvstvist?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skiftesman

Har ni svårt att komma överens om arvskiftet kan ni vända sig till tingsrätten och få en skiftesman utsedd. Du kan även själv föreslå en skiftesman, exempelvis en advokat som du har förtroende för, som tingsrätten kan godkänna. En skiftesman har goda kunskaper inom arvsrätt, och dennes uppgift är att i första hand få till stånd en överenskommelse mellan dödsbodelägarna. Kommer arvingarna inte överens kan skiftesmannen besluta om ett tvångsskifte, där hen beslutar hur dödsboet ska delas upp.

Tingsrätten

Ifall du som dödsbodelägare inte accepterar en skiftesmans arvsfördelning kan beslutet överklagas hos tingsrätten. Det görs genom att väcka en klandertalan direkt mot övriga dödsbodelägare eller genom att skicka en stämningsansökan till tingsrätten i den avlidnes hemort. Klandertalan måste väckas inom fyra veckor från delgivning av arvsbeslutet. Överskrids den tiden förloras rätten till att överklaga och tvångsskiftet börjar då automatiskt gälla.

När en klandertalan har väckts är syftet att i första hand komma fram till en förlikning genom en förhandling. Förhandlingen hålls vanligen muntligt med en domare på plats för att försöka få parterna att komma överens. Om överenskommelse inte uppnås går ärendet vidare till en huvudförhandling. Tingsrättens beslut leder till en dom som parterna efter laga kraft blir bundna av.

Det går även att inom vissa tidsramar överklaga tingsrättens dom till hovrätten.

Den mänskliga faktorn

En process i domstol blir snabbt mycket kostsam och långdragen, och man bör därför överväga om en sådan process är värd kostnaden i jämförelse med summan ni tvistar om. En arvstvist är även alltid uppslitande, förutom sorgen efter den avlidne hamnar man i en konflikt med syskon eller andra närstående och kan riskera att skada dessa relationer för livet. Det är därför viktigt att så långt som möjligt försöka komma överens sinsemellan och överväga vad som är viktigast för en själv.

Hoppas att du fick svar på din fråga och att det löser sig för dig!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (518)
2021-10-20 Kan jag dra tillbaka mitt erkännande för ett trafikbrott?
2021-10-17 Måste man kontakta den man vill stämma innan man skickar in stämningsansökan?
2021-10-15 Behöver jag anlita en advokat för att stämma någon?
2021-10-13 När ska ett mål i domstol handläggas skyndsamt? Hur gör man en förtursansökan?

Alla besvarade frågor (96482)