Vilken inomhustemperatur kan jag kräva av min hyresvärd?

2020-02-29 i Hyresrätt
FRÅGA
jag hyr en lokal som är avsedd för försäljning av bilar. enligt hyreskontrakt benämnd bilsalong.värme/ventilationssystemet fungerar ej till fullo och under vintertid är det kallt i lokalen.vilken temperatur kan jag kräva av min hyresvärd att det minst skall vara ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyresrätt finns i 12 kap. Jordabalken (JB).

På en arbetsplats är det arbetsgivaren, alltså du, som ansvarar för att inomhusklimatet uppfyller de krav som Arbetsmiljöverket föreskriver. När arbetsgivaren hyr lokalen kan denne som hyresgäst i sin tur ställa krav på hyresvärden.

När det uppkommer brister i en lokal under hyrestiden har hyresgästen rätt att begära nedsättning av hyran (12 kap. 11 § 3 p. JB). Vid bedömningen av vilken temperatur som är en brist hämtas ofta vägledning från Folkhälsomyndighetens allmänna råd och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Folkhälsomyndighetens allmänna råd (här) gäller för bostäder och lokaler för allmänna ändamål medan Arbetsmiljöverkets föreskrifter (här) gäller för arbetsplatser. I båda regelverken gäller att en temperatur om 20 grader inte bör underskridas. Det ska i regel finnas värmeinstallationer i alla lokaler där arbete bedrivs året om och dessa ska ha sådan kapacitet att lämplig temperatur kan hållas.

Sammanfattningsvis

Om lokalen varaktigt har en temperatur under 20 grader bör du kontakta din hyresvärd om detta och kräva nedsättning av hyran tills det att hyresvärden rustar upp värmesystemet.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Karolina Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1585)
2020-04-01 Hur mycket oljud måste man tåla från sina grannar i en hyreslägenhet?
2020-04-01 Innebär det en hyreshöjning om en gammal spis ersätts med en ny?
2020-03-31 Fråga om störningsnivåer i hyresrätter
2020-03-31 Besittningsskydd vid andrahandsuthyrning?

Alla besvarade frågor (78711)