Vilken inomhustemperatur kan jag kräva av min hyresvärd?

jag hyr en lokal som är avsedd för försäljning av bilar. enligt hyreskontrakt benämnd bilsalong.

värme/ventilationssystemet fungerar ej till fullo och under vintertid är det kallt i lokalen.

vilken temperatur kan jag kräva av min hyresvärd att det minst skall vara ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Regler om hyresrätt finns i 12 kap. Jordabalken (JB).

På en arbetsplats är det arbetsgivaren, alltså du, som ansvarar för att inomhusklimatet uppfyller de krav som Arbetsmiljöverket föreskriver. När arbetsgivaren hyr lokalen kan denne som hyresgäst i sin tur ställa krav på hyresvärden.

När det uppkommer brister i en lokal under hyrestiden har hyresgästen rätt att begära nedsättning av hyran (12 kap. 11 § 3 p. JB). Vid bedömningen av vilken temperatur som är en brist hämtas ofta vägledning från Folkhälsomyndighetens allmänna råd och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Folkhälsomyndighetens allmänna råd (här) gäller för bostäder och lokaler för allmänna ändamål medan Arbetsmiljöverkets föreskrifter (här) gäller för arbetsplatser. I båda regelverken gäller att en temperatur om 20 grader inte bör underskridas. Det ska i regel finnas värmeinstallationer i alla lokaler där arbete bedrivs året om och dessa ska ha sådan kapacitet att lämplig temperatur kan hållas.

Sammanfattningsvis

Om lokalen varaktigt har en temperatur under 20 grader bör du kontakta din hyresvärd om detta och kräva nedsättning av hyran tills det att hyresvärden rustar upp värmesystemet.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”