Vilken hyrestid och uppsägningstid gäller när jag hyr ut min bostadsrätt?

2020-07-08 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej,Kan jag avtala med en privathyresgäst som hyr min bostadsrätt i andra hand om en viss kontraktstid på hyran? Eller går hyreslagen över och reglerar tvingande att en privathyresgäst har rätt att säga upp hyresavtalet med 3 månaders varsel även om avtalet är skrivit t.e.x 1 år?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När du hyr ut din bostadsrätt gäller lag om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). Hyreslagen gäller bara i de fall då det inte finns några särskilda bestämmelser i privatuthyrningslagen (1 § andra stycket).

Hyresgästen har alltid rätt till en månads uppsägningstid

Vad gäller kontraktstid och uppsägningsrätt så finns bestämmelser om det i privatuthyrningslagen (hyreslagen gäller därmed inte). Hyresavtalet kan vara på antingen obestämd eller bestämd tid (3 § första stycket). Hyresgästen har dock alltid rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen, även om hyresavtalet gäller för en viss kontraktstid (3 § andra stycket). Här gäller alltså förmånligare regler för hyresgästen jämfört med vad som gäller enligt hyreslagen. Du som hyresvärd har däremot tre månaders uppsägningstid. Privatuthyrningslagen är tvingande till hyresgästens förmån vilket innebär att om ni avtalar om en längre uppsägningstid så gäller den bara för dig som hyresvärd, för hyresgästen gäller alltid lagens bestämmelse om en månads uppsägningstid (2 §).

Sammanfattningsvis så har du rätt att avtala om en viss kontraktstid, t.ex. ett år, men din hyresgäst har alltid rätt att säga upp hyresavtalet med en månads uppsägningstid.

Vänliga hälsningar,

Anna Dahlenborg Akmese
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (638)
2020-11-28 Uppsägningstid andrahandskontrakt. Måste jag ange orsak till uppsägning?
2020-11-27 Har inneboende besittningsskydd?
2020-11-27 Låna ut lägenheten, är det andrahandsuthyrning eller inneboende?
2020-11-26 Fråga om det krävs angivande av orsak vid uppsägning av hyresgäst vid privatuthyrning

Alla besvarade frågor (86599)