Vilken grad av oväsen från bostadsrättshavare krävs för att grund för förverkande ska föreligga?

2015-10-03 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,Vi bor i en bostadsrätt och har inga fester eller är speciellt högljudda. Det är det vardagliga, se på tv, barnet som springer, leker och kanske andra ljud från dörrar etc. Vi fick för ca. fyra år sedan ny granne som ganska snabbt klagade på att vi var höljudda. Vi sänkte direkt ljudnivån då han hade rätt den gången. Sedan dess har han klagat med jämna mellanrum på att vi "tränar" i lägenheten men vi höll den gången bara på att plocka bort från bordet efter en middag med vänner. Vi känner oss väldigt iakttagna från grannen hela tiden och valde därför att renovera lägenheten och sätta in ett ljuddämpande golv i vardagsrummet för att förhoppningsvis slippa fortsatta klagomål. Vi fick en son för ett år sedan och han har varit lugn och inte skrikit nämnvärt på kvällar och nätter vilket hela tiden finns en oro hos mig att han ska göra eftersom jag inte vill ha klagomål. Sonen har börjat gå och springa vilket grannen påpekade då jag mötte henne i trappen och sa sedan att jaja pojkar är busiga. Jag tänkte då skönt att hon fattar att det går inte att hindra barn från att gå på golvet. Att tillägga är att vi lägger oss senast kl.22 och kliver upp ca. 06.00 på vardagar. I morse kom grannen och knackade på 08.20 för att klaga på ljudnivån. Vi hade inte ens tvn på utan bara lite musik på tel. och sonen dansade på golvet i köket. Hur mycket ska vi anpassa oss efter grannen, ska de inte ha någon som helst tolerans på att det bor fler familjer i huset?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Den får mig att tänka på fru Palm i tv-serien Pip-Larsson som jag tittade på som barn. Nåväl. Fråga är om en bostadsrätt, varför bostadsrättslagen (BRL) är tillämplig. Av BRL 6 kap. 9§ framgår att "När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som... kan försämra deras bostadsmiljö på ett sätt som inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset."

Det verkar på din beskrivning som att Er användning av bostadsrätten är helt normal. Det är fullt normalt att barn låter lite, samt att bebisar skriker på natten då och då. Förbudet rör störningar som inte skäligen bör tålas, och här torde en parallell kunna dras till de i princip identiska reglerna på hyresrättens område. I hyresrättslig doktrin har ansetts att "hyresgäster i allmänhet har rätt till ett normalt umgängesliv". "Vägledning för vad som är störande beteende ska hämtas i den allmänna uppfattningen om vad som normalt får tålas, när man bor i ett flerfamiljshus. Vid fastställande av normen tas inte hänsyn till känsliga människors reaktioner", se Björkdahl, Hyra av bostad och lokal s 151.

BRL 7 kap. 18§ punkt 5 anger att ett störande beteende enligt 9§ kan utgöra grund för förverkande. Enligt 7 kap. 19§ föreligger dock inte grund för förverkande om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse. (Om ni är oroade kan ni även kolla på 7 kap 20§, 21§ samt 24§), men jag anser att ert beteende inte är så allvarligt att det kan ligga till grund för förverkande.

Sammanfattningsvis tycks er användning av bostadsrätten vara helt normal, varför du inte behöver oroa dig. Nästa gång grannen knackar på tycker jag att du ska hänvisa till detta svar eller till rättskällorna jag angivit, så kanske ni får lite frid och fröjd.

Vänliga hälsningar,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1107)
2020-11-26 Hur kallar missnöjda medlemmar till extrastämma i bostadsrättsförening?
2020-11-22 Förlängning av uthyrning av bostadsrätt i andra hand
2020-11-21 Störande grannar
2020-11-19 Att ha annan boende i sin bostadsrättslägenhet - när krävs godkännande från styrelsen?

Alla besvarade frågor (86487)