Vilken form av fastighetsöverlåtelse är mest gynnsam?

2016-08-19 i Avtal
FRÅGA
Är 85 år. Tre barn. Ett berett ta över frit-fastighet. Taxv 825´. Marknv 900´. Jag ägare sedan hustru dog. Former för överlåtande med rättvisa gentemot de två andra barnen och hänsyn till skatteffekter?Kan ni ge svar direkt? Hänvisning till skriftl. anvisningar? Alternativt rekommendera närmare kontakt m jurist och kostnad i så fall?V g bekräfta mottagande och ge mej besked om när jag kan få svar.Sthlm 160817(Persondata på annan plats/nedan)M v h
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vilken form av fastighetsöverlåtelse som vore mest gynnsam för dina tre barn ur rättvisesynpunkt och dig skattemässigt.

Gällande rätt

En fastighet kan övergå från en ägare till en annan genom olika former av överlåtelser t.ex. försäljning, byte, gåva, bodelning och testamente.

7 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) stadgar att hälften av den arvslott, som enligt lag tillkommer bröstarvinge, utgör dennes laglott.

För utfående av laglott äger bröstarvinge påkalla jämkning i testamente, 7 kap 3 § ÄB.

Enligt 7 kap 4 § ÄB ska, om arvlåtaren i livstiden har bortgivit egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente, i avseende å gåvan vad i 2 och 3 §§ är stadgat om testamente äga motsvarande tillämpning, om ej särskilda skäl äro däremot; och ska vid nedsättning av gåvan motsvarande del av den bortgivna egendomen återbäras eller, om det ej kan ske, ersättning utgivas för dess värde.

Vad som gäller för dig

För dig är försäljning, gåva och testamente mest relevanta. Om du skulle sälja fastigheten till ditt barn skulle du få betala kapitalvinstbeskattning om du går med vinst. Om du istället skulle ge bort fastigheten som en gåva behöver du inte betala skatt. Det som sker då är att det kan anses vara förskott på arv. Då ska värdet av fastigheten räknas av på arvet som det barn som fick fastigheten ska få efter din död. Detta för att barnen ska få en så rättvis andel av ditt arv som möjligt. Om din fastighet är merparten av värdet av ditt arv kan det bli så att barnet med fastigheten ändå fick mer än de andra barnen. Det som står ovan gällande gåva som ses som förskott på arv gäller även om du skulle välja att skriva testamente och göra fastigheten till det ena barnets arv.

Om du istället skulle vilja skriva att gåvan inte ska ses som förskott på arv i gåvobrevet så får barnet med fastigheten räkna bort fastigheten när arvet delas upp. Detta kan ge dina andra barn väldigt lite arv. Dock har de alltid rätt till sin laglott (hälften av värdet av sin arvslott).

Sammanfattning och råd

På Lawline kan vi hjälpa dig med olika avtal. Om du vill ordna ett köpekontrakt för fastighet kan du göra det här: http://lawline.se/avtal/forsaljning_fastighet. Gåvobrev: http://lawline.se/avtal/gavobrev. Testamente: http://lawline.se/avtal/testamente. Om du skulle vilja ha ytterligare hjälp av en jurist som kan hjälpa dig mer praktiskt kan du höra av dig till mig på sanna.wetterin@lawline.se så återkommer jag med information om konsultation med vår juristbyrå.

Hoppas att du fått hjälp av mitt svar!

Vänliga hälsningar

Sanna Wetterin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1411)
2021-01-20 Hur utformar jag en framtidsfullmakt
2021-01-19 Behöver vi skriva en framtidsfullmakt eller räcker det att vi är gifta?
2021-01-18 Går det få tillbaka ett lån som man givit till någon annan?
2021-01-17 Vad avgör om ett avtal är legitimt och juridiskt bindande?

Alla besvarade frågor (88281)