Vilken förälder ska ansvara för skjuts till och från umgänget?

2020-09-12 i Barnrätt
FRÅGA
Jag och mitt ex har gemensam vårdnad om vår dotter på 12 år. Hon är skriven hos mig men har umgänge med sin pappa varannan helg. Vem av oss ska sköta skjuts till och från umgänge? Vi bor 3 mil från varandra.
SVAR

Hej!

Vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om vårdnad, umgänge och barnets rätt regleras i föräldrabalken (FB).

Gemensamt ansvar vid gemensam vårdnad

Det är vårdnadshavarna som har rätt och skyldighet att bestämma i frågor gällande barnet, och vid gemensam vårdnad ska det utövas gemensamt av båda vårdnadshavarna (11 och 13 §§ FB).

Vem har ansvar vid umgänge?

Det finns inga särskilda regler gällande skjuts eller annat till och från ett bestämt umgänge. Reglerna säger att det ligger på båda vårdnadshavares ansvar att se till att ett bestämt umgänge fungerar som det ska (15 § 2 st FB). Det innebär att vårdnadshavarna får lov att gemensamt bestämma exempelvis vem som ska skjutsa barnet utifrån vad som passar dem bäst.

Dock finns en regel i 15 b § FB som reglerar kostnaden för resor till och från ett bestämt umgänge. Regeln lägger huvudansvaret på umgängesföräldern, men där boendeföräldern ska bidra ifall det anses skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga samt om det gäller länge resor. I fallet RH 1999:30 sa rätten att om avståndet mellan boendeföräldern och umgängesföräldern underskrider 10 mil ska boendeföräldern inte anses skyldig att bidra till kostnaden för barnets resa där mellan.

Om vårdnadshavarna inte kan komma överens, kan rätten gå in och bestämma sådana saker åt dem om en vårdnadshavare väljer att väcka talan om saken (15 a§ FB). Ett beslut från rätten blir då bindande för de båda vårdnadshavarna. Ett annat alternativ är att vårdnadshavarna skriver ett avtal mellan sig om vad som ska gälla angående skjuts till och från umgänget, och som Socialnämnden kan godkänna för att det ska bli bindande mellan parterna.

Vad gäller i din situation?

Ni får lov att bestämma fritt mellan er vem som ska skjutsa barnet till och från umgänget samt hur en sådan hämtning/ lämning ska gå till och var. Med hänsyn till dotterns ålder kanske även hennes åsikt spelar roll vid besluten.

Lagreglerna lägger endast ett generellt kostnadsansvar för de resorna på umgängesföräldern, där boendeföräldern kan bli skyldig att ekonomiskt bidra ifall den ekonomiska förmågan varierar stort mellan föräldrarna och/eller om avståndet mellan er är längre än 10 mil. I ditt fall är avståndet inte så långt att du ska behöva bidra för den anledningen, men jag kan inte uttala mig gällande om era ekonomiska förutsättningar skulle kunna föranleda en sådan skyldighet för dig att bidra ekonomiskt.

Om ni verkligen inte kan komma överens, finns möljlighet att vända sig både till Socialnämnden och domstol för att få ett bindande beslut i saken. Men kom ihåg att det alltid är bättre för er båda och dottern om ni istället kan komma överens om saken.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1680)
2021-04-18 kan en förälder tvingas till drogtest?
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?
2021-04-15 Barns rätt till eget rum

Alla besvarade frågor (91389)