FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt06/11/2022

Vilken förälder är skyldig att betala underhållsbidrag?

Hej! Min sambo har en pojk på 4 år med sitt ex och han bor hos henne på heltid och han har sonen varannan helg, har mamman någon skyldighet att ge min sambo (pappa till sonen) några pengar eller är det bara han som ska ge pengar till sitt ex för underhåll osv?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Föräldrabalken reglerar försörjningsansvar

Jag tolkar det som att din fråga tar sikte på det försörjningsansvar som föräldrar har i fråga om sina barn. Eftersom det inte framgår huruvida din sambo tidigare var gift eller sambo med mamman till deras gemensamma barn kommer jag inte redogöra för eventuellt underhållsansvar till följd ett tidigare äktenskap utan endast gå in på den underhållsskyldighet som föräldrar har gentemot sina barn. Föräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB).

Vilket försörjningsansvar har föräldrar för sina barn?

Som utgångspunkt kan sägas att föräldrars försörjningsansvar gäller oavsett om de bor tillsammans med barnet eller inte. Underhållsskyldigheten gäller tills dess att barnet fyller 18 år, alternativt 21 år förutsatt att barnet går i skolan tills dess (7:1 § 2 st FB).

Föräldrar ansvarar för underhåll till barnet baserat på vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7:1 1 st FB). Din sambo och mamman till din sambos barn ska alltså stå för kostnaderna för barnets underhåll utifrån sin individuella förmåga, vilket kan innebära att en förälder ska bidra mer än den andra. En förälder är skyldig att fullgöra sin underhållsskyldighet oavsett om den har vårdnaden eller varaktigt bor tillsammans med barnet. Vad underhållsbidraget ska uppgå till fastställs genom dom eller avtal (7:2 FB).

Om en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag beror på vart barnet varaktigt är bosatt. Underhållsbidrag behöver inte betalas i det fall barnet bor hos båda föräldrarna varaktigt, eller bor växelvis hos sina föräldrar i ungefär lika hög uträckning. Det finns ingen exakt definition av vad växelvis boende innebär. Däremot finns det riktlinjer att utgå från. Enligt Försäkringskassans riktlinjer ska en förälder som har sitt barn varannan helg betala underhållsbidrag till den andra föräldern, men kan genom att teckna avtal med föräldern avräkna den tid som barnet tillbringar med sig från underhållsbidraget. Du kan läsa mer om hur underhållsbidraget ska beräknas på Skatteverkets hemsida.

Sammantaget går det att säga att mamman till din sambos barn inte är skyldig att betala något till din sambo eftersom barnet huvudsakligen bor hos henne. Däremot är din sambo skyldig att betala underhållsbidrag, men kan få avdrag för den tid barnet spenderar med honom. Jag hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Vänliga hälsningar,

Minou Lion

Minou LionRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000