FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal21/10/2020

Vilken egendom utgörs av sambors gemensamma bohag?

Jag och min sambo ska gå isär. Han står på hiset själv men jag har köpt allt till badrum såsom dusch m.m. Har jag rätt att få pengar för det som kommer bli kvar i huset?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du skriver att du och din sambo ska gå isär, så har ni haft ett samboförhållande. Därför kommer jag använda mig av sambolagen (nedan förkortad SamboL) för att kunna besvara din fråga.

Vad som sker när ett samboförhållande upphör
Bodelning
När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra så ska samboegendomen fördelas mellan samborna om detta har begärts av någon av dem (8 § stycke 1 SamboL). Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde (8 § stycke 2 SamboL). Det innebär att om du vill att en bodelning ska göras så måste du begära detta.

Viktigt att dock poängtera är att sambor har rätt till att avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § stycke 1 SamboL). Så länge du och din sambo inte avtalat om detta ska du kunna begära att få en bodelning genomförd.

Tingsrätten kan hjälpa till att utse en bodelningsförättare åt er om ni inte själva kommer överens. Du kan läsa mer om det här.

Samboegendom
Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Med "förvärvats för gemensam användning" avses i normalfallet inte egendom som en sambo har förvärvat före samboförhållandet. Endast förvärv av egendom som skett i nära anslutning till samboförhållandet kan anses ha förvärvats för gemensam användning.

I bedömningen är det avgörande om avsikten med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt. Det innebär följaktligen att bostad och bohag som har förvärvats efter inledandet av samboförhållandet som huvudregel ska betraktas som förvärvade för gemensam användning.

Gemensamt bohag
Med sambors gemensamma bohag avses exempelvis möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Hit hör inte bohag som används uteslutande av den ena sambon (6 § SamboL). Egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål hör inte heller hit (7 § SamboL).

Bohag som normalt förekommer i ett hem hör därför till sambors gemensamma bohag. Det innebär för din del att saker du köpt till ert gemensamma hem räknas som ert gemensamma bohag och ska ingå i en eventuell bodelning. Detta så länge egendomen förvärvats för gemensam användning vilket saker till badrum får bedömas göra. Det innebär alltså att värdet på egendomen som hör till huset som förvärvats för gemensam användning ska delas på hälften vid en eventuell bodelning.

Har du ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig på nytt. Lycka till med den eventuella bodelningen!

Vänligen,

Line Skaugrud LandevikRådgivare
Hittade du inte det du sökte?