Vilken egendom utgör samboegendom och ska ingå i en eventuell bodelning?

Jag har en hyresrätt som jag skrev på och flyttade in i när jag och killen inte var ihop. Vi har bott ihop i 4 år nu. Alla stora möbler som säng o soffa köpte jag inför inflytten. Allt annat har jag köpt med tiden för egna pengar. Endast jag som står skriven på adressen. Han står fortf skriven hos sina föräldrar. Det han äger är Tv:n och PS3:an och PS4:an och sina datorer.

Hur blir uppdelningen om vi gör slut? Jag vill behålla lägenhet och allt jag betalat för. Kanske ett samboavtal är bra här?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då du och din pojkvän stadigvarande bor tillsammans ses ni som sambos i lagens mening och omfattas därmed av sambolagen (1 § SamboL). Om du och din sambo skulle göra slut ska ni göra en bodelning om någon av er begär det (8 § SamboL). I bodelningen ska ni dela på den samboegendom som finns. Samboegendom är gemensam bostad och bohag (möbler och liknande) OM egendomen förvärvats för gemensam användning. Det är alltså syftet med köpet då egendomen införskaffades som blir avgörande för vad som är samboegendom eller inte. Det som inte faller under samboegendom ska inte heller delas lika mellan samborna då de gör slut, den egendom behåller helt enkelt den part som äger den.

Det är ju dessutom så att bara gemensamt bohag (och bostad) kan vara samboegendom. Man måste alltså först avgöra om något räknas som bohag eller inte. Om det är bohag får man ta ställning till om den införskaffats med ett syfte att användas gemensamt. Är det inte bohag kan det inte heller vara samboegendom. Bohag är möbler, hushållsmaskiner och annat så kallat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Inre lösöre kan enligt lagens förarbete bland annat vara konst, prydnadsföremål, textilier och TV-apparater. Avsikten är att allt inre lösöre som normalt ingår i ett hem ska utgöra bohag. Bohag som endast används av den ena sambon räknas inte som gemensamt bohag.

I ert fall får man helt enkelt undersöka vad som är bohag samt vad som har köpts för att användas av er båda i ert gemensamma hem. Om egendomen uppfyller båda kraven räknas den som samboegendom som ska delas lika mellan er. Eftersom du skaffade hyresrätten och de större möblerna innan du och din pojkvän ens var tillsammans bör de inte räknas som samboegendom, trots att de utgör bostad/bohag. Syftet med denna egendom VID KÖPET var ju inte att den skulle användas gemensamt. Det spelar med andra ord ingen roll att ni senare använt allt gemensamt. Hyresrätten och dessa möbler ska alltså inte ingå i en bodelning om ni skulle göra slut, de går till dig som äger dem direkt.

När det gäller resterande egendom får man se till syftet med köpet även där. Om egendomen utgör bohag och införskaffats medan din sambo bott hos dig ses den normalt som samboegendom, även om det kan finnas undantag. TV:n är som jag nämnde tidigare utgör bohag, avgörande för om den ska ingå i bodelningen eller inte blir syftet med köpet, om det var för gemensam användning eller inte. TV-spelen kan också ingå, det beror helt enkelt på i vilket syfte han införskaffat dem. När det gäller datorerna skulle jag misstänka att de inte är bohag då du skriver "sina datorer", egendom som endast används av en sambo räknas som sagt inte som samboegendom. Om det däremot är så att han är köpt en dator för att ni ska kunna använda den båda två och att den ska ingå i "hemmet" kan det istället ses som samboegendom. Man får helt enkelt undersöka omständigheterna för varje enskild egendom.

Sammanfattningsvis ska ni göra en bodelning den dag ni gör slut, om någon av er begär det. I bodelningen ska ni dela lika på all samboegendom. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som har förvärvats för att användas gemensamt. Om en viss egendom uppfyller dessa krav utgör den samboegendom. Hyresrätten och de större möblerna är antagligen inte samboegendom då de införskaffats innan ni blivit tillsammans. TV:n, TV-spelen och datorerna kan vara samboegendom, det beror helt enkelt på omständigheterna vid köpet. Detsamma gäller den övriga egendom som du köpt för dina pengar.

Det finns en möjlighet för sambor att teckna ett samboavtal, precis som du skriver (9 § SamboL). I ett sådant kan man avtala om att bodelning inte ska ske eller att en viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Egendomen går då istället till den person som äger egendomen helt enkelt. Om detta är aktuellt eller inte är svårt att säga, det beror på vad för egendom ni äger, om det räknas som samboegendom eller inte och om det finns något speciellt du vill "skydda". Behöver du hjälp med upprättande av samboavtal rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Hedvig JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning