Vilken egendom utgör samboegendom?

Hej! Har några frågor ang. samboskap.

Vad gäller ang egendom som man tar med ln i ett samboskap? Exempelvis min bil köpt sedan tidigare men som vi nu använder lika mycket. Jag betalar lånen.

Vi har köpt en bostadsrätt som vi vill äga 50/50 men min sambo har gått in med större kontantinsats? När vi säljer eller på annat vis upplöses är det ändast det han betalat mer han vill ha ut. Annars vill vi inte ändra något i sambolagen.

Hur gör vi om vi köper en gemensam bil? då bara en person kan stå som ägare.

Hur gör man för att vi ska vara förmånstagare för varandra om någon av oss skulle avlida? Bostad/bohag/ev. livförsäkringspengar.

Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag tolkar din fråga rätt så undrar du över vad som gäller beträffande den egendom du nämner vid ett eventuellt upphörande av ert samboförhållande, antingen genom dödsfall eller genom att förhållandet avslutas. Med denna utgångspunkt kan huvudregeln nämnas, som innebär att sambornas samboegendom ska fördelas dem emellan genom en bodelning när samboförhållandet upphör, om någon av samborna begär det. Detta framgår av 8 § sambolagen. Det är alltså endast samboegendom som ska fördelas mellan samborna genom en bodelning. Sådan samboegendom utgörs enligt 3 § sambolagen av sambornas gemensamma bostad och bohag, under förutsättning att egendomen förvärvats för gemensam användning. Mot bakgrund av denna information redogör jag nedan för den egendom du nämner i din fråga.

Egendom som medtagits in i samboförhållandet: Eftersom denna egendom inte förvärvats för gemensam användning så utgör inte denna samboegendom, och kan därför inte heller bli föremål för en bodelning. Ägaren till denna egendom behåller alltså denna som sin egen vid en eventuell separation.

Bostadsrätten: Denna har ni som jag förstår förvärvat tillsammans, vilket innebär att bostadsrätten utgör samboegendom och kommer därmed också ingå i en framtida bodelning. Efter skuldtäckning kommer då värdet på lägenheten att delas lika. Se 13 och 14 § § sambolagen. Eftersom du emellertid nämner att din sambo gått in med en större kontantinsats än dig så kan det vara bra att reglera detta på något sätt. Ett förslag är att ni upprättar ett skuldebrev, enligt vilket din sambo får en fordran på dig motsvarande hälften av den del han/hon har betalat mer än dig. Efter en försäljning av bostadsrätten får då din sambo tillbaka det överskott som han eller hon betalade vid inköpet. Ni kan enkelt få hjälp att upprätta ett sådant juridiskt korrekt avtal via vår avtalstjänst, som du kan hitta här.

Gemensam bil: Bilar faller inte under definitionen på samboegendom (bostad och bohag) enligt 3 § sambolagen. Denna kommer alltså inte att ingå i en eventuell bodelning.

Angående förmånstagarskapet: Skulle någon av er avlida under samboförhållandet genomförs som sagt en bodelning, vilket medför att hälften av den gemensamt förvärvade bostaden och bohaget tillfaller den efterlevande. Den avlidnes andel från bodelningen utgör dennes kvarlåtenskap och blir föremål för arv för dennes arvingar. Om ni önskar att den efterlevande ska få mer än sin andel av bostaden och bohaget vid en situation som den beskrivna, kan detta åstadkommas genom ett testamente. Ett sådant upprättar ni också enkelt via vår avtalstjänst.

Frågan om vem som är förmånstagare för befintliga livförsäkringar regleras vanligen mellan er och ert försäkringsbolag. Angående detta ärende råder jag er därför att vända er till dem för eventuella råd.

Hoppas att ovanstående besvarade din fråga. Har du ytterligare funderingar eller synpunkter är du välkommen att återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen BarkRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning